« Tillbaka

Asset Management


Kursbeskrivning

Asset Management är ett sammanhållet och strukturerat arbetssätt för förvaltning av anläggningstillgångar under hela livscykeln. Det omfattar ett stort antal processer, kompetensområden, verktyg och information som alla skall samverka. Exempel är investeringsplanering, riskhantering, drift och underhåll men även ledarskap, kultur och beslutsprocesser. Sedan 2014 finns en standard, ISO 55000, för Asset Management.

Många organisationer har stora anläggningsvärden, ofta är värdet på företagets anläggningstillgångar mer än 50% av företagets totala värde. Kassaflödet är i flera organisationer över 90% beroende av företagets anläggningstillgångar. Asset Management omfattar ett stort antal processer, kompetensområden, verktyg och information som alla skall samverka på ett bra sätt. Exempel på kompetensområden är investeringsplanering, riskhantering, drift och underhåll men även ledarskap, kultur och beslutsprocesser. 

Efter genomgången kurs kan deltagarna, om så önskas, genomföra tentamen inom ramen för Institute of Asset Managements certifiering inom Asset Management. Kontakta oss för mer information. 

Ladda gärna ner vårt produktblad.

Målgrupp

Anläggningsägare, produktions- och underhållschefer, platschefer, VD, Asset Managers.

Citat

"Bra diskussioner, lärde mig mycket från andra deltagare. Mycket bra kurs!"

"Suverän föreläsare!"

Tid

5 dagar, 08:00 - 17:00

Pris

Deltagaravgift 29 700 SEK exkl. moms
ons 18 09:00-18:00 - fre 20 apr 08:00-16:00tor 24 09:00-18:00 - fre 25 maj 08:00-16:00
Solna, Stockholm
12 platser kvar
tis 13 09:00-17:00 - tor 15 nov 08:00-15:30ons 05 09:00-17:00 - tor 06 dec 08:00-15:30
Solna, Stockholm
18 platser kvar