« Tillbaka

Att leda och utveckla underhållet


Kursbeskrivning
Att leda, utvärdera, förändra och förbättra driftsäkerhets- och underhållsverksamheten ställer speciella kompetenskrav på de som som förväntas göra det. Att förvalta utrustning och anläggningar för att hålla dessa på en oförändrad teknisk nivå räcker inte. Idag krävs det att produktions- och underhållsorganisationerna klarar att utveckla sina arbetssätt, metoder och själva produktionsanläggningen för att skapa effektiva anläggningar. Deltagarna ska efter genomförd kurs ha kunskaper för att leda och utveckla driftsäkerhets- och underhållsarbetet på en modern anläggning. Kursen består av 4 block på 3 dagar vardera med cirka en månads mellanrum. Kursen ger den undervisning som erfordras för att genomföra tentamen för EFNMS certifiering till ”European Expert in Maintenance Management”.
Målgrupp
Ledning och personal inom produktion och underhåll.
Citat

"Kommer aldrig att glömma denna kurs!"

"Jonas, jag vill ge dig 7 av 6 möjliga på allt!"

Tid
12 dagar, 08:00 - 18:00
Pris
Deltagaravgift 62 400 SEK exkl. moms
12 dagar mellan 11 okt - 02 feb 2018
Schema
ons 11 09:00-18:00 - fre 13 okt 08:00-15:00
ons 22 09:00-18:00 - fre 24 nov 08:00-15:00
ons 13 09:00-18:00 - fre 15 dec 08:00-15:00
ons 31 09:00-18:00 jan - fre 02 feb 2018 08:00-15:00
Stäng
Solna, Stockholm
Platser kvar
12 dagar mellan 07 feb - 18 maj 2018
Schema
ons 07 08:00-18:00 - fre 09 feb 2018 09:00-15:00
ons 07 08:00-18:00 - fre 09 mar 2018 09:00-15:00
ons 11 08:00-18:00 - fre 13 apr 2018 09:00-15:00
ons 16 08:00-18:00 - fre 18 maj 2018 09:00-15:00
Stäng
Solna, Stockholm
Platser kvar