« Tillbaka

FU av elektrisk utrustning


Kursbeskrivning
Att arbeta med förebyggande underhåll är inte bara att upptäcka fel med hjälp av inspektioner och tillståndskontroller, utan att också förutse och systematisera underhållet så att legala och produktions-tekniska krav tillgodoses. Metoderna har under senare år förfinats, och blivit alltmer komplexa och än mer träffsäkra. Under kursen ges möjlighet att i grupparbetsform testa upplägg av systematiskt förebyggande underhåll.
Målgrupp
Elektriker, arbetsledare, elingenjörer.
Tid
3 dagar, 08:00 - 17:00
Inga tillgängliga kursstarter