Ledningen

Per Möller

Verksamhetsutveckling
Seniorkonsult och partner
  0705-75 76 19
  per.moller@idhammar.se

 

Jan-Olof Hilmerstam​​​​​​​

Produktion och underhåll
Seniorkonsult och partner
  0708-29 23 33
  jan-olof.hilmerstam@idhammar.se

Jonas Åkerlund

Produktion och underhåll
Seniorkonsult och partner
  0707-98 58 32
  jonas.akerlund@idhammar.se​​​​​​​

Konsulter

Annie Björk

Asset Management
Civilingenjör och konsult
  0703-10 83 55
  annie.bjork@idhammar.se

 
Christian Clarin

Produktion och underhåll
Underhållsexpert
  0725-66 33 44
  christian.clarin@idhammar.se

 
Hans-Erik Emanuelsson

Underhållsteknik
Sjöingenjör och seniorkonsult
  0703-78 36 06
  hans-erik.emanuelsson@idhammar.se

 
Thomas Ålund

Driftsäkerhet & underhåll
Ingenjör och seniorkonsult
  0707-20 23 18
  thomas.alund@idhammar.se

 
Tage Bengtsson

Verksamhetsutveckling
Ingenjör och seniorkonsult
  0706-58 32 81
  tage.bengtsson@idhammar.se

 
Richard Wolffelt

Tribologi & verksamhetsanalys
Ingenjör och konsult
  0734-34 54 24
  richard.wolffelt@idhammar.se

Anders Herbertsson

Produktion och underhåll
Underhållsexpert
  0702-07 40 72
  anders.herbertsson@idhammar.se

 
Frida Jonforsen

Produktion och underhåll
Civilingenjör och konsult
  0706-73 26 79
  frida.jonforsen@idhammar.se

 
Göran Franzén

Produktion och underhåll
Seniorkonsult
  0722-45 99 83
  goran.franzen@idhammar.se

 
Mats Sjöberg

Organisation & ledarskap
Seniorkonsult
  0702-29 80 05
  mats.sjoberg@idhammar.se

 
Peter Steffens

Produktion och underhåll
Ingenjör och konsult
  0708-60 75 86
  peter.steffens@idhammar.se

Sälj- & Marknadsansvariga

Elisabet Wargclou

Kundansvarig
  0761-68 76 03
  elisabet.wargclou@idhammar.se

 
Jörgen Åkerman

Kundansvarig
  0498-22 90 70
  jorgen.akerman@idhammar.se

 
Matilda Sandå

Marknadsansvarig
  0725-25 06 31
  matilda.sanda@idhammar.se

Michael Moberg

Kundansvarig
  0768-27 73 80
  michael.moberg@idhammar.se

 
Mikael Thorberg

Affärsutvecklingschef
  0702-20 56 85
  mikael.thorberg@idhammar.se