Kundcase: Tillämpad Driftsäkherhet hos Boliden Rönnskär

Tillämpad driftsäkerhet

Tillämpad driftsäkerhet - en företagsanpassad utbildning

Tillämpad driftsäkerhet - en företagsanpassad utbildning​

För att stärka medvetandet om varför, samt ge praktiska verktyg till hur, vände sig Boliden Rönnskär till Idhammar för att skapa en bra start i företagets utvecklingsprojekt kring underhåll och driftsäkerhet. Samarbetet ledde till bättre förståelse, ökad kunskapsnivå samt lade grunden för en effektiv underhållsplan. Vi tog ett möte med Johan Boström, Maintenance engineer/ Maintenance Development på Boliden Rönnskär, efter genomförd utbildning.

Rönnskär i Skelleftehamn är Bolidens största produktionsenhet och ett av världens mest effektiva kopparsmältverk. Anläggningen tar emot leveranser av koppar- och blykoncentrat från Bolidens egna gruvor, samt från externa leverantörer. Smältverket är idag världsledande på återvinning av elektronik. Från dessa material utvinns främst koppar, guld och silver.

Idhammar och Boliden har ett långt samarbete genom åren och våra utbildningar Att Leda och utveckla underhållet samt Utbildning till specialist som underhållstekniker är frekvent besökta av underhållsledare och tekniker, när företaget önskar kompetensutveckla sin personal. När Boliden startade ett utvecklingsprojekt för underhåll och driftsäkerhet på anläggningarna i Rönnskär var Idhammar ett självklart val.

Som ett steg i utvecklingsprojektet önskade de starta upp en utbildning för företagets underhållsingenjörer, underhållstekniker samt produktionspersonal. Förhoppningen var att utbildningen skulle utformas med tyngdpunkt på det praktiska utförandet i driftsäkerhetsarbetet.

“Vi såg ett behov av att öka kompetensen kring driftsäkerhetsfrågorna och ville samtidigt göra ett gemensamt avstamp i organisationen kring hur vi bygger upp underhållsplaner” säger Johan.

En utbildning som kopplar samman teori och praktik - nu blir det verkstad!

En utbildning som kopplar samman teori och praktik - nu blir det verkstad!

Tillsammans utformade Johan och Idhammarkonsulterna Anders Herbertsson och Kimmo Kuusela utbildningen, för att bäst motsvara behoven samt att ta fram vilka driftsäkerhetsfrågor och underhållsfrågor som skulle ingå. Innan uppstart genomfördes platsbesök för att skapa lämpliga övningsuppgifter tagna från verksamheten. Gemensamt tog de fram företagsanpassade mallar och verktyg för att kunna arbeta med driftsäkerheten.

“Alla inblandade har fått vara och påverka utformningen av verktyget som vi ska använda. Vi tog de teoretiska delarna som vi hade tränat på och gjorde ett skarpt övningsexempel på vår egen utrustning, i vår egen verksamhet” fortsätter Johan.

Utbildningens syfte:

  • Höja kunskapsnivån hos kursdeltagare kring driftsäkerhetsfrågor
  • Informera och utbilda i de arbetssätt och metoder som ska användas på Rönnskär vid genomförande av utvecklingsprojektet för driftsäkerhet
  • Kunskap om användandet av framtagen kritikalitetsklassningsmall
  • Kunskap om teorin bakom RCM-analys
  • Påbörja arbetet med att bygga upp och revidera företagets underhållsplaner

Utbildningen togs fram för att få alla på samma nivå och få alla att förstå målet med utvecklingsprocessen.

Utbildningen togs fram för att få alla på samma nivå och få alla att förstå målet med utvecklingsprocessen.

Utbildningens mål:

  • Grundkunskaper för strategiskt underhåll
  • Initiera och lägga grund för utvecklingsarbetet med underhållsplanerna genom kritikalitetsklassning och RCM-metodik.
  • God kunskap i ämnet driftsäkerhet
  • Kunskap och vetskap om hur de själva kan bidra till att förbättra Rönnskärs driftsäkerhet i framtiden.

“Sträckan från att gå utbildning och övningsuppgift till någonting vi verkligen har nytta av och som vi kan använda från dag ett är ju väldigt kort! Fokus är inte teorin utan mer hur man applicerar den i verksamheten och vilka metoder och verktyg man ska använda. Man får fokusera på sina egna verktyg och sina egna metoder” avslutar Johan.

Det här kommer ge Boliden Rönnskär en skjuts i utvecklingsarbetet.

Det här kommer ge Boliden Rönnskär en skjuts i utvecklingsarbetet.

Utbildningen genomfördes i gemensam regi mellan Boliden och Idhammar, genom att ge en grundläggande utbildning inom underhåll och driftsäkerhet. Därefter genomfördes praktiska moment i fabriken på kritisk utrustning där deltagarna fick ta fram och presentera resultat från RCM-analys som nu blir grunden för en effektiv underhållsplan.

Se hela filmen från Tillämpad Driftsäkerhet:

Utbildningen är en tillämpningskurs på Att leda och utveckla underhållet. Ladda ner kursbladet för Tillämpad Driftsäkerhet, fyll i dina kontaktuppgifter eller läs mer om företagsanpassade utbildningar:

Vem är konsulten – Per Möller

Vem är konsulten - Per Möller

Han har gjort fler än 150 genomgångar av hur företag arbetar med underhåll och driftsäkerhet, sporras och utmanas av alla möjligheter till förändring, förbättring och utveckling och försöker få ihop unionen mellan Norge och Sverige genom ingifte. Vi presenterar ingenjören, utbildningsföreläsaren, verksamhetsanalytikern och den kloka gubben Per Möller:

Om du är på uppdrag – vart är du just nu och vad är din roll:
Just nu gör jag underhållsanalyser på LKAB och VIVAB (Vatten & Miljö i Väst AB). LKAB uppdraget har hållit på i ett år och omfattar 5 enheter samt kvalitetsservice. Jag var på LKAB första gången på uppdrag 1999 och många gånger därefter.  Det är intressant att följa en organisation under så lång tid.  VIVAB är en lite mindre organisation men nog så spännande, man är inne i ett intressant utvecklingsskede.  
 

Hur länge har du varit på Idhammar?
Började 1995 i ett Idhammar som bestod av tre personer inklusive mig. Blev VD 1997 och drev upp företaget till marknadsledande kunskapsföretag inom vår nisch. En av framgångsfaktorerna var att lansera kursen “Att leda och utveckla underhållet”, kring år 2000. En annan framgångsfaktor är att vi har lyckats med rekrytering av fantastiskt duktiga medarbetare.

 
Vad är det bästa med staden du bor i?
Jag har mitt huvudsakliga viste i Sundbyberg. ”Sumpan” är en riktig förstad, ingen förort, kompakt och har allt. Men jag är inte alltigenom stadsmänniska. Ofta hänger jag på mitt torp som ligger mellan Vingåker och Katrineholm. Här finns den tystnad och frid som staden inte kan erbjuda. Här står kampen mellan odlande människa och vildsvin, hjort och bäver.
 
Ponera att du är nyanställd på Den Stora Industrin och får välja fritt ur Idhammars utbildningskatalog – vilken utbildning går du och varför?
Beror lite på roll men i ledande ställning skulle jag välja ”Att leda och utveckla underhållet”. Dels för innehållet och dels för det nätverk kursen ger, de är en oslagbar kurs… (sa han som hittade på den).
 
Om du var en bil – vilken skulle det vara?
Det blir ett MÖP-svar:  En 9031 PV-Jeep. Öppen, snabb och med eldkraft. Ni som är lite yngre får googla.
 

Om du inte fick bo i Sverige, vilket land skulle du flytta till?
Norge – Jag har min dotter och barnbarn där. Vi försöker få ihop unionen igen genom att gifta in oss. Norge har kvar mycket av det vi tappat i Sverige, vi kan ju göra oss lustiga över det vi ser som nationalism men stolthet över det man har uppnått är inte fel.

Havet eller sjö?
Fel ställd fråga, borde vara hav eller skog. Gärna sjö eller hav – har seglat i många år. Gillar öppna landskap, har dock slutat att bränna brännvin. Lundell sjöng att han kryddade sitt brännvin men tror nog att det var hela värdekedjan han pysslade med.

Siffror eller bokstäver?
Hellre ADHD än 55:a.

Berätta om din roll på Idhammar?
Just detta att gå in och göra nulägesanalyser och utvärdera verksamheter har blivit lite av mitt specialområde. Jag har gjort mer än 150 genomgångar av hur företag arbetar med underhåll och driftsäkerhet. Vi har utvecklat en mycket bra metod för verksamhetsanalyser som är porterbar till olika typer av verksamheter.

På vägen har jag även analyserat servicefunktioner till exempel laboratorieverksamhet och serviceverksamheter.  Jag är ofta mer i det arbete som följer efter att nuläge och önskat läge är fastslaget – nämligen att hjälpa till med ”lyftet” till det eftersträvade läget. Där kommer min utbildning och erfarenhet som coach till nytta. Som konsult har jag aldrig varit bättre än nu. Hoppas att jag kan vara ”klok gubbe” och kunna stötta såväl ledning som nya konsulter.

Sedan föreläser jag på våra utbildningar något som alltid är lika kul och givande.

Vad skulle du ta med dig till en öde ö?
Ett komplett folkbibliotek inklusive bibliotekarien och ett komplett kök med vedspis.

Vad gör du på fritiden?
Fixar och donar på torpet. Läser mycket litteratur. Gillar att laga mat och att dricka gott vin därtill (… låter som en kontaktannons).

Om du var ett varumärke – vilket skulle det vara?
Scania! Tung, Långsiktig, Hi-Tech, stabil och pålitlig.

Om du inte hade blivit Idhammarkonsult – vad hade du jobbat med då?
Riskkapitalist eller Start-up entreprenör

Pest eller kolera. Aldrig mer få vistas inomhus eller aldrig mer få vistas utomhus?
Innekatt.

Abstrakt eller konkret?
Ingenjör inte filosof, alltså konkret men har upptäckt den att den ”andra sidan” finns.

Rund eller fyrkantig?
Kroppen är (för-) rund sinnet fyrkantigt (- se föregående fråga)

Skidsemester eller solsemester
Solsemester

 

Vem är kungen – Peter Forsberg, Carl XVI Gustav eller Zlatan?
Nu blir det majestätsbrott – sportfånar såväl som andra fånar går bort.
Gustav Vasa var en riktig kung, behövde aldrig vända blad.  Per Albin och Tage Erlander var riktiga statsministrar med fokus på landet och medborgarna. Winston Churchill var en otroligt framstående statsman och retoriker. Paradoxalt nog är det psykopatiska despoter som kanske mest har format vår samtid som Stalin, Hitler och Mao. Återväxten av nya stollar avtar inte menligt med åren.

 

_DCS0759Hemsida

Per Möller

Verksamhetsutveckling Seniorkonsult

Per rekommenderar utbildningen “Att leda och utveckla underhållet”, en utbildning han själv varit med och tagit fram. Per är även en frekvent artikelskrivare på vår hemsida, där han bland annat presenterar Underhållspyramiden. 

Vem är konsulten – Annie Björk

Vem är konsulten - Annie Björk

Det är svårt att hitta tid att svara på frågorna om sig själv, men ett – i god tid – kalenderinbokat telefonmöte gör att vi till slut får veta vem hon är. Hon som helst vill säga att hon förespråkar spontanitet men i eftertanke inser att hon personifierar planerande och kanske rent av är lite av ett kontrollfreak. Men det kanske behövs en stor portion struktur för att som ensam 25-åring tjej, bland 60 medelåldersmän, få en chefsposition på ett av Sveriges största energibolag. Möt Annie Björk – i den snabba bilen mellan konsultuppdrag, utbildningar, stallet och livet.

Om du är på uppdrag – vart är du just nu och vad är din roll:
Jag är just nu på ett interimuppdrag på ett infrastrukturbolag inom energisektorn. De har kommit en bra bit på väg med att implementera ISO 55000 och jag stöttar dem i arbetet kring förändringsledning och Asset Management – det handlar mycket om att sätta tillgångarna i fokus och se utifrån tillgångarnas perspektiv. Samtidigt stöttar jag implementering av Asset Management hos ett energibolag samt hos Trafikverket.
 
Hur länge har du varit på Idhammar?
Jag firar 4 år i dagarna.
 
Vad är det bästa med staden du bor i?
Stad? – Jag bor på en ö som heter Instön, i närheten av Marstrand. Det bästa är att komma hem och känna doften av havet. Och stillheten. Det är en bra kontrast till mitt lite hektiska och kringresande arbetsliv.
 
Ponera att du är nyanställd på Den Stora Industrin och får välja fritt ur Idhammars utbildningskatalog – vilken utbildning går du och varför?
Jag väljer två. Är min tjänst något inom underhåll, som till exempel Underhållsingenjör eller Underhållschef, skulle jag inte tveka på att gå “Att leda och utveckla underhållet”. Jag gick den när jag hade börjat på Vattenfall och fick – och har fortfarande – väldigt stor behållning av den. Är mina arbetsuppgifter mer strategiska och verksamhetsutvecklande skulle jag gå Asset Management.
 
Om du var en bil – vilken skulle det vara?
En liten snabb sportbil. Jag gillar när det händer saker!
 
Vilken är det mest kostsamma faktorn vid ett produktionsstopp – eller är det samma fråga som hur långt är ett snöre?
Det är jätteintressant… en sak som blir väldigt kostsam är om du har missat i din planering.
 
Om du fick vara en annan för en dag, vem skulle det vara?
Jag vill vara en väletablerad dressyrryttare. Hästar är ett stort intresse för mig, så jag hade velat prova på att göra det för en dag. Som en kontrast till det jag vanligen gör. Eller – det kanske är lite samma? Styrande och ledande…
 
Om du inte fick bo i Sverige, vilket land skulle du flytta till?
Italien – det finns så mycket bra där. Ducati motorcyklar, bra klimat och maten…pizza, pasta… – jag är en kolhydratsjunkie!

Vad skulle du ta med dig till en öde ö?
Sällskap!

Vad gör du på fritiden?
Jag hyr en häst och har spridit intresset till mina döttrar, så det blir mycket tid i stallet. Jag har även ett stort intresse för MC och bilar och har en motorcykel i garaget som väntar på att få komma ut.

Om du var ett varumärke – vilket skulle det vara?
En korsning mellan Mustang och BMW

Om du inte hade blivit Idhammarkonsult – vad hade du jobbat med då?
Jag jobbade i 12 år som chef i olika service och underhållsorganisationer, så förmodligen hade jag varit där. Som konsult får jag pocka russinet ur kakan. Jag får möjlighet att fokusera på det strategiska – något jag verkligen brinner för. 

Pest eller kolera. Aldrig mer få vistas inomhus eller aldrig mer få vistas utomhus?
Aldrig mer få vistas inomhus.

Siffror eller bokstäver?
Bokstäver!

Abstrakt eller konkret?
Konkret! Kanske lite yrkesskadad. Jobbar man med att engagera människor så vinner man mycket på att vara konkret.

Rund eller fyrkantig?
Rund! Jag gillar att måla och då blir det runda former.

Skidsemester eller solsemester?
Solsemester.

Havet eller sjö?
Havet – uppväxt intill sjöar men har bosatt mig vid havet. Jag älskar vatten.

Vem är kungen – Peter Forsberg, Carl XVI Gustav, Zlatan?
En stark framstående kvinna!

Bästa med ditt jobb?
Dels att få jobba verksamhetsövergripande och strategiskt, men också att det är flexibelt. Ingen dag är den andra lik. Mötet! Jag får träffa mycket folk och lära mig många nya verksamheter vilket är oerhört lärorikt.

Berätta om din roll på Idhammar?
Jag jobbar både som konsult och med utbildningar. Mitt främsta fokus är Asset Management, men även saker som ligger inom det, som verksamhetsutveckling och förändringsledning. Våra uppdragsgivare vill åt arbetssätten och strukturen. Jag hjälper dem att hitta vägarna framåt, att paketera det på rätt sätt för ledningen och att skapa engagemang och driv inom organisationen.

 

Annie Björk

Annie Björk

Asset Management Civilingenjör Seniorkonsult

Annie rekommenderar utbildningarna Att leda och utveckla underhållet och Asset Management Certificate. Den senare är Annie en stor del av i sin roll som utbildare.

På distans med Albin Ljungdell

På distans med Albin Ljungdell

På distans med Albin Ljungdell

Under läsåret 2020-2021 fick vi, på grund av pandemin, ställa om våra utbildningar till distansutbildning. Hur har det fungerat, vad har varit bra och mindre bra och vad har vi fått göra annorlunda? Vi frågade Albin Ljungdell, föreläsare på “Utbildning till specialist som underhållstekniker”:

Hej Albin, berätta om utbildningen?

Vår Utbildning till specialist som underhållstekniker är en utbildning som pågår i 12 dagar och uppdelad på 4 block. Det är en väldigt bred utbildning, man får en väldigt bra grund som underhållstekniker. Man lär sig allt från underhållsteknik, materiallära, man får lära sig om lager, förrådshantering, felsökning och även en del el och automation.

Det som är speciellt med den här utbildningen är att den är framtagen enligt EFNMS-kvalifikationerna för en underhållstekniker specialist. Det finns alltså en certifiering för det som är giltig i hela EU. Det här öppnar då för en större arbetsmarknad men ger också en stämpel på att man faktiskt är en underhållstekniker specialist!

 

Föreläsarna som håller de olika blocken har jobbat som tekniker i väldigt många år och ofta jobbat sig uppåt till att bli chef. De kan belysa det här ur flera olika perspektiv. Någonting som är bra att lyfta fram är (SS-EN)13306 standarden för terminologi i underhåll. Att man kan ha samma språk, både inom sitt eget företag men även utåt mot andra. Och att man har samma språk tekniker till tekniker men också från tekniker uppåt till chef. Det är något vi går igenom väldigt grundligt.

 
Den här utbildningen finns både som en fysisk utbildning på plats, men vi erbjuder den även som distansutbildning. Distansutbildningen är då anpassad för att kunna fungera på ett bra sätt på distans. Innehållet är såklart detsamma!
 
Se hela intervjun nedan!

Under hösten och våren kommer vi fortsätta att erbjuda vissa av våra utbildningar på distans. Samtidigt fortsätter vi utveckla våra distansutbildningar och våra digitala erbjudanden.  Vilka utbildningar som går på distans kan du se på vår bokningssida eller i vår utbildningskatalog.

Vem är konsulten – Camilla Englund

Camilla Englund

Vem är konsulten - Camilla Englund

Möt Camilla Englund, vårt senaste tillskott och endast en månad gammal på Idhammar. Hon är inriktad på ledarskap, verksamhetsutveckling och Asset management och just nu involverad i ett CMMS/EAM-uppdrag hos Oatly. Hon ser Susanne Reuter i huvudrollen i ”Camilla – the movie” – då skådespelerskan skulle kunna göra filmen både lite rolig och lite sorglig. Fick Camilla inte bo i Sverige skulle hon bo vid kusten i Brasilien, söder om Rio, för dess fantastiska natur.

Hur länge har du varit på Idhammar?
I en månad

Vad är det bästa med staden du bor i?
Jag bor i Sundsvall, staden mellan två berg, det är 10 minuter till allt, fantastisk natur och skidspår runt knuten.

Vilken är din högst värderade arbetsprestation?
Rationaliserat bort mig själv som chef när självgående team utvecklats.

Ponera att du är nyanställd på Den Stora Industrin och får välja fritt ur Idhammars utbildningskatalog – vilken utbildning går du och varför?
Asset management utbildningen! Det känns så grymt rätt hela det konceptet att knyta ihop helheten, från strategi- organisation- tillgångar – standard – information – förvaltning (planerar för den i höst).

Om du var en bil – vilken skulle det vara?
Gissningsvis en Volvo 245 kombi, äldre modell utan aircondition, rullat över 40 000 mil.

 Vilken är det mest kostsamma faktorn vid ett produktionsstopp?
Produktionsbortfall är ju mitt snabba svar men det beror ju mycket på vilken verksamhet vi pratar om. Just nu tänkte jag på Ortvikens pappersmaskin PM5 som nu nedmonteras – 9,3 m bred bana, 1400 m/minut i hastighet.

Om du fick vara en annan för en dag, vem skulle det vara?
Zlatan Ibrahimovic – det skulle vara häftigt att ha hans självförtroende och självkänsla för en dag! 

Vad skulle du ta med dig till en öde ö?
Min sambo Johan då han är en riktig “Överlevar-Robinson”

Planering eller spontanitet?
Planering, men vill öka på spontaniteten
 
Vem är kungen – Peter Forsberg, Carl XVI Gustav, Zlatan?
Peter Forsberg, framförallt för det han gjort efter karriären, såå fint engagemang i t.ex. Barncancerfonden. Sen är han ju från lilla Övik också så det blir extra plus för det.

Vad gör du på fritiden?
Jag gillar sport av alla de slag, skidåkning på snö (alltså riktig skidåkning, dvs längd) och vatten. Förr var jag ganska sportig men med åren har det utbytts mot att jag nuförtiden mest försöker se sportig ut. Fram till 2017 har jag haft många timmar i hästsadeln, haft egna hästar och tävlat en del. Men nu har jag bara 3 sadlar kvar och ett par westernboots

Om du var ett varumärke – vilket skulle det vara?
ICIW – märke för snygga träningskläder – gillar förkortningen I-Can-I-Will!

Om du inte hade blivit underhållskonsult – vad hade du jobbat med då?
Veterinär eller Mattelärare

Pest eller kolera. Aldrig mer få vistas inomhus eller aldrig mer få vistas utomhus?
Aldrig mer inomhus

Storskaligt eller småskaligt?
Småskaligt

Siffror eller bokstäver? 
Siffror
 
Abstrakt eller konkret?
Konkret
 
Rund eller fyrkantig?
Fyrkantig som jobbar för att bli rundare

Skidsemester eller solsemester?
Solsemester
 
Havet eller sjö?
Havet

Bästa med ditt jobb?
Frihet under ansvar och möjligheter till utveckling! Det blir vad du gör det till!

Vilken kollega skulle du ta med dig till en öde ö?
Jag skulle vilja ta med mig fler än en! Av det jag hunnit se så här långt – så ser jag att vi är en härlig blandning, ganska olika bakgrunder och människor/ konsulter, vilket är en stor styrka även på en öde ö. Det som jag tycker utmärker de jag haft kontakt med hittills är en härlig positiv energi.

Berätta om din roll på Idhammar?
Jag har en bakgrund inom processindustrin, telecom och sista två åren inom VA-branschen. Mestadels har jag jobbat med problemlösning i olika form: ledare inom linje och/ eller projekt, sista två åren inriktad på digitaliseringsledning. Det är väl detta jag nu hoppas att kunna kombinera i konsultrollen på Idhammar.

 

Camilla Englund

Camilla Englund

Asset Information Management Civilingenjör Seniorkonsult

Camilla rekommenderar utbildningen Asset Management Certificate – en utbildning hon själv planerar att gå i höst.

Vem är konsulten – Niklas Eriksson

Konsult Niklas Eriksson

Vem är konsulten - Niklas Eriksson

Om Niklas Eriksson hade varit en bil hade han varit en rymlig, miljövänlig och säker familjetransportör med sobert diskret lack! Hans högst värderade arbetsprestation var som reaktorunderhållssamordnare på OKG där han fick två intensiva år på ett mycket dynamiskt företag, i en roll som krävde både tempo och precision. Han delar bostadsort med ett 366 år gammalt industriföretag och spenderar sin arbetstid med uppdrag inom Asset Management, Underhåll och Verksamhetsutveckling hos flertalet uppdragsgivare.

Hur länge har du varit på Idhammar?
Sedan 2018.

Vad är det bästa med Ankarsrum, där du bor?
Naturen, människorna och att det ligger lite avsides. Sen är det lite häftigt att den här lilla småländska byn har ett av Sveriges äldsta industriföretag! 366 år och still going strong!

Vem skulle spela huvudrollen i filmen om ditt liv?
Danny Devito eller Eva Röse! Danny har min humor och Eva hade fångat min träighet med bravur!

Ponera att du är nyanställd på Den Stora Industrin och får välja fritt ur Idhammars utbildningskatalog – vilken utbildning går du och varför?
Jag hade grävt där jag står!
UH-ingenjör: Leda och utveckla underhållet!
UH-tekniker: Utbildning till specialist som underhållstekniker!
Beslutsfattare: Asset Management certificate!

Vilken är det mest kostsamma faktorn vid ett produktionsstopp?
Det som definitivt har potentialen att bli kostsammast både mänskligt och ekonomiskt är risken för personskador. En risk som bara blir högre ju kortare förvarningstid man får innan stoppet. 

Om du fick vara en annan för en dag, vem skulle det vara?
Finns ingen annan jag skulle vilja vara men det finns så många jag skulle vilja dela en särskild händelse eller vardagen för en liten stund med.

Om du inte fick bo i Sverige, vilket land skulle du flytta till?
Kroatien. Skulle kombinera konsultandet med vinodling och fåruppfödning och umgås mer med mina släktingar där.

Vad skulle du ta med dig till en öde ö?
En kniv, mina glasögon och ett kokkärl.

Siffror eller bokstäver? 
Mitt liv hade varit fattigt utan båda…

Skidsemester eller solsemester?
Ingetdera!

Havet eller sjö?
Havet!

Planering eller spontanitet?
Vad sägs om spontana planer!

Vem är kungen – Peter Forsberg, Carl XVI Gustav, Zlatan?
Kungen i mitt liv är min pappa som lärt mig att flyga och att bygga hus!

Vilken kollega skulle du ta med dig till en öde ö?
Henrik Borup har ju redan bokat mig för sin ö så jag hänger på honom! Förutom att ha intensiva diskussioner om lämpligast sätt att göra upp eld hade vi nog aldrig slutat prata om ledarskap, fysisk träning och livet.

Berätta om din roll på Idhammar?
Jag är senior konsult med inriktning mot verksamhetsutveckling, underhåll och Asset management.

Vad gör du på fritiden?
Familjen, segelflygning, triathlon och finsnickeri!

Om du var ett varumärke – vilket skulle det vara?
Utan tvekan IKEA! Värderingsdrivet, kompromisslöst och mänskligt.

Bästa med ditt jobb?
Alla dessa fantastiska människor som låter mig dela deras vardag! 

Om du inte hade blivit Underhållskonsult – vad hade du jobbat med då?
Jag hade kanske gått tillbaka till min militära karriär eller fortsatt som passionerad mellanchef inom kärnkraften. Oavsett hade jag jobbat med att utveckla människor.

Pest eller kolera. Aldrig mer få vistas inomhus eller aldrig mer få vistas utomhus?
Aldrig mer få vistas inomhus får det bli då. Svårt att segelflyga, simma i havet, cykla på vindlande landsvägar eller springa i skogen utan att få gå ut…

Storskaligt eller småskaligt?
Småskaliga lösningar i stor skala

 

Niklas Eriksson

Niklas Eriksson

Verksamhetsutveckling och Underhåll Seniorkonsult

Vem är konsulten – Henrik Borup

Henrik Borup

Vem är konsulten - Henrik Borup

Henrik har arbetat i uppdrag för Idhammars räkning sedan 2017. Han bor i Vagnhärad och tycker det bästa med staden är att han kan välja när han kan besöka närliggande Trosa och Södermanlands vackra omgivningar. Just nu är han på Scania IM och arbetar med underhållsberedning av maskin och processutrustning till deras nya gjuteri. Henrik har en bred kompetens och passar bra till ledande positioner i linje eller stab då han ser sig själv som generalist inom underhåll och produktion och som en erfaren ledare. Han passar också väl för roller med fokus på early management och investeringsprocess. Henrik har jobbat mycket med maskininstallationer och gällande direktiv för det. Inom Idhammars utbildningssegment utbildar han i TPM på “Att leda och utveckla underhållet” och är kursansvarig för Idhammars kommande utbildning ”Ekonomi och Retorik för strategisk underhållsutveckling”.

Vad är din högst värderade arbetsprestation?
Av mig själv? I så fall hela min karriär och resa. Alla pusselbitar som tagit mig dit jag är idag. Från elektriker i Sthlms innerstad till UH-chef på stort industriföretag

Vem skulle spela huvudrollen i filmen om ditt liv?
Förmodligen jag själv, annars Barack Obama. Bara för att jag imponeras av honom.

Ponera att du är nyanställd på Den Stora Industrin och får välja fritt ur Idhammars utbildningskatalog – vilken utbildning går du och varför?
“Att leda och utveckla underhållet” – helt klart. Om jag går in med en grundförståelse i den utbildningen så får jag en bra bild av vad jag behöver ha koll på för att en tillverkande enhet ska fungera.

Om du var en bil – vilken skulle det vara?
Vill jag romantisera, en Ferrari 458 Italia. Vill jag var klok och av idag, en Tesla.

Vilken är det mest kostsamma faktorn vid ett produktionsstopp – eller är det samma fråga som hur långt är ett snöre?
Japp, som ett snöre. Beror på många faktorer. Förlorad produktion/ försäljning. Haverikostnad i form av dyra maskindelar. Eller beroende på komplexitet, kostnad för resurser som knyts upp för att lösa problem ändrad logistik etc. vid omställningar osv.

Om du fick vara en annan för en dag, vem skulle det vara?
Vladimir Putin? Kanske kan man ställa i ordning några saker i världen på en dag.

Om du inte fick bo i Sverige, vilket land skulle du flytta till?
Schweiz eller Norge.

Vad skulle du ta med dig till en öde ö?
Yxa, såg, kniv, tändstickor och fiskegrejer. Eller en biljett för returresan till fastlandet.

Om du inte hade blivit Underhållskonsult – vad hade du jobbat med då? 
Förmodligen som militär eller Bergsguide.

Pest eller kolera. Aldrig mer få vistas inomhus eller aldrig mer få vistas utomhus?
Aldrig mer inomhus.

Storskaligt eller småskaligt?
Faktisk småskaligt, när min kreativa sida talar.

Siffror eller bokstäver?
Bokstäver, de formar vackra ord och fraser och kan användas till fantastisk retorik.

Abstrakt eller konkret?
Beror på humör.

Rund eller fyrkantig?
Fyrkantig.

Skidsemester eller solsemester?
Skidsemester med sol.

Havet eller sjö?
Havet

Planering eller spontanitet?
Jobb = planering, Privat = spontanitet.

Vem är kungen – Peter Forsberg, Carl XVI Gustav eller Zlatan?
Gunde Svan!

Bästa med ditt jobb?
Att jag får träffa och jobba med så många kompetenta människor som vill nå förbättring genom förändring. Och att få vara med på sådana upplevelser.

Vilken kollega skulle du ta med dig till en öde ö?
Det finns ju så många med fantastiska egenskaper. Men om jag fokuserar på att överleva: Niklas Eriksson. Han är klok och har legat i marinen, det känns som en bra kombo på en ö.

Vad gör du på fritiden?
Umgås med familj och hus, vistas i natur och framförallt fjällvärlden.

Om du var ett varumärke – vilket skulle det vara?
Idag anser jag Patagonia och Tesla som fortsatt intressanta och heta. Lite olika profil men ändå intressanta båda två.

 

Henrik Borup

Henrik Borup

Ledarskapsutveckling och Asset Management Seniorkonsult

Utbildning Henrik skulle välja som nyanställd:

Läs mer om vår utbildningsnyhet som Henrik är kursledare för:

Ny seniorkonsult hos Idhammar: Karl Stavaeus!

Välkommen Karl Stavaeus, ny Seniorkonsult på Idhammar!

Sedan ca en månad är Karl Stavaeus, Seniorkonsult på Idhammar, verksam på Rottneros Bruk i Rottneros. Karl är civilingenjör från KTH och EFNMS-certifierad underhållsledare. Han har gedigen erfarenhet från chefsbefattningar inom process- och tillverkningsindustrin samt infrastruktur och är dessutom aktiv inom scouterna.

”Rottneros är ett av världens ledande specialistföretag inom utveckling och produktion av massa. Vid Rottneros Bruk tillverkas mekaniska massor av de två kategorierna CTMP och slipmassa. Massorna finns i ett 25-tal olika produktvarianter med olika egenskaper och utgör cirka 45 procent av koncernens produktion. Produktionen 2018 uppgick till 174 000 ton per år, vilket gör bruket till en av Europas största producenter av mekanisk avsalumassa.” (rottneros.se)

Uppdraget innebär att leda en underhållsorganisation om ca 20 medarbetare, leda projekt och reinvesteringar samt bedriva underhållsutveckling. Karl berättar:
– Det är ett spännande uppdrag där gammal och ny teknik blandas och en mycket stor kompetens finns i organisationen, mycket kring hur utrustningarna är byggda och fungerar.
– Vi är en liten organisation med begränsade resurser vilket också ställer krav på flexibilitet och effektivitet i det vi gör.

Än en gång välkommen till Idhammar, Karl! Det är riktigt kul att ha dig ombord.  

Karl_stavaeus_Rottneros

Resursförstärkning

Att ha rätt kompetens och rätt resurser vid varje givet tillfälle i ett företags utveckling är svårt. Resursförstärkning är en flexibel och kostnadseffektiv lösning, att temporärt hyra in resurser med rätt kompetensprofil för de uppgifter som måste lösas. Klicka dig vidare för att läsa mer om resursförstärkning!

Hur påbörjar du arbetet med Asset Management och vad får du ut av det?

företagsanpassade utbildningar

Annie Björk är seniorkonsult på Idhammar inom verksamhetsutveckling och Asset Management. Hon är också föreläsare på Idhammars öppna och företagsinterna kurser. Vi träffade Annie och diskuterade hur ett konsultuppdrag kan se ut och vad man får ut av ett framgångsrikt Asset Management-arbete.

Hej Annie! Vilka typer av verksamheter jobbar du med just nu?
-Jag har ett antal uppdrag inom olika kundsegment. Just nu jobbar jag bland annat med kunder inom livsmedel samt kraft och värme. Hos kraft- och värmekunden genomför vi just nu en nulägesanalys inom Asset Management.

Varför jobbar du med just Asset Management?
-Det passar bra med det jag gjort tidigare. Jag har jobbat mycket med verksamhetsutveckling på olika nivåer. Asset Management är ju ramverket runt alltihopa, strategin för hur allting ska samverka för att nå verksamhetens övergripande mål. Det är mycket spännande att jobba för att få hela organisationen att samspela för att stödja verksamhetens strategi. Det tilltalar mig verkligen!

Continue reading