Det handlar om ansvar

Det handlar om ansvar.

Det handlar om ansvar. Kunskapen, förmågan och viljan att ta ansvar för en hållbar, effektiv och lönsam produktion. Jag sticker ut hakan och påstår att vi inom underhåll behöver träna på det.

Varför säger jag det då?

Jo, om jag säger att de företag som fokuserar på Underhåll som kärnverksamhet har bäst möjlighet att vara långsiktigt lönsamma och ha förmågan att också ställa om snabbt, så kanske det blir tydligare.

Det förutsätter att underhåll är drivande i investeringsprocessen, tar ansvar för early management, sätter tonen för hur hela organisationen ska ta hand om sin utrustning samt har koll på hela tillgångens livscykelkost och livscykelprofit. Tillgångar som i många verksamheter är en stor del av företagets kapital och kassaflöde.

Att ha koll på sina tillgångar, hur de bäst utnyttjas, hur de bäst tas om hand, i vilken status de är och hur de snabbt kan anpassas till andra behov är och kommer att bli än viktigare framgent.

Alla som jobbat med LCC:er och varit en del av re-investeringsprocessen vet att det kan vara svårt att få igenom underhållets behov redan utifrån ett driftsäkerhetsperspektiv. Våra Capex kopplade till re-investering kan tävla med en del andra till synes roligare investeringar. Om vi sedan leker med tanken att addera ytterligare parametrar; investeringar kopplat till säkerhet, kvalitet, omställningshastighet, digitalisering, effektivisering, utveckling osv.

Jag tror helt enkelt att många har det jobbigt att få igenom sina investeringsförslag, hur självklara de än må vara utifrån underhållets perspektiv.

Vi vill med den här utbildningen utöka kunskaperna i våra företags affär och ekonomi. Titta på olika modeller att bygga ett väl genomtänkt business case och att sedan vässa vår förmåga att argumentera för det. Har vi koll på det här så kan vi ta det stora ansvar, i våra företags långsiktiga framgång, som jag tror att vi har tillgång till. Bara vi kan och vill.

Henrik Borup

Henrik Borup

Ledarskapsutveckling och Asset Management Seniorkonsult

Henrik Borup är en av föreläsarna på Idhammars nya utbildning “Ekonomi och retorik för strategisk underhållsutveckling”.

Kursstarter 2022: 25 april | 3 oktober