Distansutbildning

Större utbud av distansutbildningar

Vårterminen 2021 startade som höstterminen 2020 slutade – men med än högre rekommendationer gällande social distansering. Att genomföra öppna klassrumsledda utbildningar i skolsal har varit nästintill en omöjlighet och vi har ställt om våra utbildningar till distans under våren. Positivt för en del – som ser ekonomiska och tidsbesparande möjligheter, men negativt för de som känner att de förlorar nätverkandet och gemenskapen som en klassrumsledd utbildning faktiskt erbjuder. Hur framtiden ser ut kan vi inte förutspå – men det digitala klassrummet är här för att stanna och vi ser stora möjligheter i att varva distansutbildningar med klassrumsledda utbildningar – även post-pandemi.

I vår utbildningskatalog hittar du höstens kursstarter och nedan har vi samlat vårens utbildningar som går på distans. Nästan samtliga av våra utbildningar går att beställa som företagsanpassade – i er egna miljö eller som distansutbildning. Läs mer här!

ASSET MANAGEMENT CERTIFICATE

Asset Management är ett sammanhållet och strukturerat arbetssätt för strategisk förvaltning av anläggningstillgångar under hela livscykeln. Asset Management Certificate är det första av två utbildningssteg i Asset Management.

ATT LEDA OCH UTVECKLA UNDERHÅLLET

Att driva och utveckla underhållsverksamheten ställer höga krav på ledarna som förväntas lyckas med detta. Idag räcker det inte med att endast förvalta utrustning och anläggningar för att hålla dem på en oförändrad teknisk nivå. Istället krävs det att produktions- och underhållsorganisationer klarar att utveckla sina arbetssätt, metoder och själva produktionsanläggningen. 

FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL OCH INSPEKTIONSTEKNIK 1

Utbildningen ger kunskap om betydelsen av ett fungerande förebyggande underhåll, FU, samt hur man arbetar med FU från upplägg till genomförande av inspektioner. En grundläggande FU-utbildning för hela företaget.

GRUNDORSAKSANALYS RCA

Metoden för RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker. Utbildningen kombinerar metoder i grundläggande felsökning med praktiskt användande av RCA och syftar till att ge en förståelse för RCA samt ge en bra grund för analysarbete. 

INSTUDERING UNDERHÅLLSLEDARE

Inför tentamen för EFNMS-certifiering till European Expert in Maintenance Management. Under denna instuderingskurs går vi igenom de områden och färdigheter som vi erfarenhetsmässigt vet att de som tenterar måste behärska för att examinationen skall gå vägen.

INSTUDERING UNDERHÅLLSTEKNIKER

Inför tentamen för EFNMS-certifiering till specialist som underhållstekniker. Instuderingstillfälle med fokus på underhållsteori för dig som vill fräscha upp kunskaperna inför tentamen för specialister som underhållstekniker.

PLANERING OCH SCHEMALÄGGNING 1

En väl fungerande beredning och planering är till stor hjälp då det gäller att skapa en effektiv underhållsavdelning. Kursen lär ut hur man går från ett oplanerat till ett planerat arbetssätt och skapar samverkan mellan reparatör, samordnings- och planeringsansvariga, arbetsledning och produktion.

TRIBOLOGI OCH SMÖRJTEKNIK 1

Utvecklingen inom industrin går mot allt mer komplexa och effektiva maskiner, som är känsligare för minsta störning. Statistik visar att en stor mängd fel har sin orsak i bristande eller felaktig smörjning. Att smörja för lite, för mycket eller med ett felaktigt smörjmedel kan få stora konsekvenser.

TRIBOLOGI OCH SMÖRJTEKNIK 2

Lär dig bedöma olika fett- och oljekvaliteter. Beräkna och bestäm rätt smörjmedelsval med hänsyn till varvtal och temperatur.

UNDERHÅLLSFÖRRÅD 1

Ett fungerande förråd är en förutsättning för att utrustningen ska kunna åtgärdas effektivt. För att få ett fungerande förråd som är lättarbetat måste man känna till de viktigaste grunderna i förrådshållningen.

UTBILDNING TILL SPECIALIST SOM UNDERHÅLLSTEKNIKER

Utbildningen skapar förutsättningar för drift- och underhållstekniker inom industrins olika områden att utifrån sitt perspektiv bidra till utvecklingen av underhållsarbetet. Utbildningen bidrar till att förse deltagaren med ett tankesätt där man kan se på verksamheten utifrån samt jobba självständigt och strategiskt.

ATT FÖRSTÅ ETT UNDERHÅLLSSYSTEM

Har ditt företag nyligen skaffat ett underhållssystem? Eller har ditt företag ett underhållssystem sedan tidigare? Oavsett vad så syftar den här utbildningen till att skapa mer förståelse för hur ett underhållssystem kan effektivisera och underlätta arbetet, både på individnivå och organisationsnivå. Utbildningen är webbaserad och kan genomföras oberoende av tid och rum.

DIGITAL UNDERHÅLLSUTBILDNING

Har ditt företag nyanställda som behöver få lära sig grunderna inom underhåll? Behöver dina anställda fräscha upp sina teoretiska kunskaper? Eller vill ni skapa en samsyn över vad underhåll är? Då kan det här vara utbildningen för er. Utbildningen är webbaserad och kan genomföras oberoende av tid och rum.

Vår utbildningskatalog