Populära utbildningar

Extra tillfällen för populära utbildningar

Intresset för våra utbildningar Asset Management Certificate och Grundorsaksanalys RCA har varit högt under våren, vilket lett till att vi adderar ytterligare ett tillfälle per utbildning. Asset Management Certificate är en fem dagar lång utbildning med start 5 maj och den extrainsatta tvådagars-utbildningen Grundorsaksanalys RCA startar 22 april. Båda utbildningarna går på distans, via Zoom, och deltagaren behöver en internetuppkoppling samt en dator med mikrofon och kamera.

Asset Management Certificate

Syfte

Att skapa förståelse för vad Asset Management är och varför en verksamhet ska arbeta med Asset Management. Utbildningens syfte är vidare att skapa insikt om vilka möjligheter Asset Management ger samt vilka utmaningar som kan finnas med implementeringen.

Mål

Deltagarna ska få kunskap om vilka områden som är viktiga för en verksamhet som arbetar med Asset Management. Utbildningen ger också grunden för att kunna certifiera sig inom Asset Management.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personer som arbetar i och kring verksamheter där anläggningarna är identifierade som strategiska tillgångar.

Grundorsaksanalys RCA

Syfte

Utbildningen skapar förutsättningar att förstå metodiken kring RCA (Root Cause Analysis) och vikten av att arbeta med grundorsaksanalyser. Utbildningen bidrar vidare till att få förståelse för vikten av datainsamling och att kunna ta beslut utifrån kända fakta.

Mål

Efter genomgången utbildning ska deltagaren förstå grunderna och systematiken i grundorsaksanalyser. Deltagaren ska även kunna leda enklare grundorsaksanalyser.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till ledare, ingenjörer och tekniker inom underhåll, teknik och produktion.