Grundkurs Automation

Grundkurs Automation

Industrins digitala transformation fortsätter och alltmer avancerad teknik tillförs i våra arbetsprocesser. I dagens moderna fabriker möter underhållsteknikerna mer och mer automatiserade lösningar och kompetensutveckling har kanske aldrig varit viktigare.

Det finns många fördelar med att implementera automation och PLC-system. En är att de som arbetar inom industrin får ett säkrare arbetsklimat när slitmoment som tunga lyft, klämrisker och frekventa repetitiva rörelser försvinner. En annan är att automatisering bidrar till högre produktionsaktivitet då datorer och robotar gör jobbet snabbare. En tredje fördel är att automation skapar arbetsprocesser som eliminerar fel – eller via data kan utläsa när och vart fel kommer inträffa. Den mänskliga arbetskraften får i stället uppgraderas till att programmera och underhålla automationen så att den fungerar som den ska och/ eller ställs om när så krävs.

Men vi behöver fortfarande använda oss av människans flexibilitet och kännedom av processer och arbetssätt in i minsta detalj. I kombination med robotens outtröttlighet och förutsägbarhet kommer de tillsammans att förenkla våra automationslösningar. Vad händer om/när något i automationskedjan stannar eller behöver bytas ut? Oavsett vilken industri det än gäller så behövs ny kompetens för att använda – och komplettera – de nya digitala verktygen.

På Idhammar har vi uppmärksammat efterfrågan på kompetens, inte minst under vår ”Utbildning till specialist som underhållstekniker” där en del av kursupplägget berör just automation. Under våren startar vi därför upp ”Grundkurs Automation”. Genom att vidareutbilda sig inom automation får man som tekniker en ökad förståelse för hur produktionsautomation fungerar och samspelar med övrig teknik i fabriken. Att kunna förstå vilken typ av fel det rör sig om och kunna hantera grundläggande felsökning i styrsystem, är en oerhörd resurs för företaget. 

Kursen riktar sig till underhållstekniker, mekaniker, elektriker eller operatörer. För att kunna tillgodogöra sig kursens innehåll krävs en grundläggande förståelse för el och schemaläsning motsvarande kursen elkunskap steg 1.

Datum: 31 maj – 1 juni 2022
Plats: Radisson Park Inn, Solna

Kursinnehåll

  • Grundläggande digitalteknik och logiska grundfunktioner
  • Uppbyggnad av mekatroniska system från sensor, via styrenhet till aktuator
  • Vanligt förekommande industriella givare, deras uppbyggnad och funktion
  • Principerna för grundläggande styrteknik och reglerteknik
  • Grundläggande PLC programmering
  • Felsökning, modifiering och förbättring av befintliga PLC-program
  • El-schemaläsning för felsökning i automatiserade system
  • Grundläggande robotteknik
  • Industrirobotars uppbyggnad och användningsområde

Upplägg

Teori varvas med praktiska övningar i Siemens TIA-portal. Deltagarna arbetar i mindre grupper med en övningsrigg för PLC-programmering innehållande Siemens S7 1214C, aktuatorer och givare. Även om ni är vana vid att använda andra styrsystem, så är kunskaperna från utbildningen applicerbara och logiken densamma.

Vårt kompletta utbildningsutbud hittar du på vår bokningssida eller i vår utbildningskatalog. Nästan samtliga utbildningar går att boka som företagsanpassade utbildningar.