HKScan: mätning, engagemang och produktionsledarskolan – vägen till ökad effektivitet

Den fjärde december i år samlades ledare och chefer från företag som Stena, Volvo, Kraftringen, Lyckeby Starch och Delicato på HKScans anläggning i Kristianstad. Det är andra året i rad som HKScan står som värdföretag för Idhammars femdagarsutbildning Produktionsledarskolan. Produktionsledarskolan är speciellt framtagen för att förse nyckelpersoner inom produktion och underhåll med verktyg för att kunna minska verksamhetens produktionsförluster och därigenom öka effektiviteten. Vi träffade HKScans processutvecklare Michael Claesson och OEE-ansvarige på Linköpingsanläggningen Tobias Törnqvist för att prata om deras arbete med att minska verksamhetens produktionsförluster och varför just produktionsledarskolan passar dem.

HKScan blir en internationell livsmedelskoncern

Livsmedelsjätten HKScan, med varumärken som Scan och Pärsons, har i över 100 år producerat kvalitetsprodukter till svenska konsumenter. Men utvecklingen går framåt och den hårt konkurrensutsatta livsmedelsbranschen måste ständigt öka sin produktivitet utan att kompromissa med kvalitet eller livsmedelssäkerhet. HKScan bildades 2007 när Swedish Meats köptes av den finska livsmedelskoncernen HK Ruokatalo Group. En förhoppning med sammanslagningen var att uppnå synergieffekter genom spridandet av best practices och lärande av varandra. Det visade sig vara svårare än väntat.

År 2009, ca två år efter att sammanslagningen med finska HK Ruokatalo och därmed bildandet av HKScan, gjordes en medarbetarundersökning. Där framgick bland annat att det fanns revirtänk hos personalen. Revirtänk var allt annat än eftersträvansvärt, speciellt med tanke på att en anledning till sammanslagningen var just att öka kunskapsflödet inom organisationen och därmed ständigt förbättra produktionen.

Faktabaserade beslut

2011 tilldelas Michael Claesson tjänsten som processutvecklare, vilket är en stödfunktion till anläggningarna och ligger därmed på koncernnivå. Det syftar till att möjliggöra lärande inom hela koncernen. Michael Claesson:

”Vi jobbar med Lean och TPM (total productive maintenance). Fördelen med Lean och TPM är att de är faktabaserade. Sen använder vi oss av OEE (overall equipment efficiency), vilket ger oss väldigt mycket. Genom att mäta och följa upp så får vi bra siffror vilket ligger till grund för bra beslut.”

Tobias Törnqvist, OEE-ansvarig på HKScans anläggning i Linköping, berättar:

”Till julen 2016, precis efter att vi hade haft produktionsledarskolan, skulle vi leverera en stor mängd prinskorv. En för tillverkningen vital maskin visade sig ha anmärkningsvärt lågt OEE. Tillsammans med leverantören plockade vi ner maskinen, gjorde vid den och bytte delar som behövdes bytas. Därefter gick den non-stop i tre veckor och vi kunde leverera med god marginal. Med siffror i hand så räknar man enkelt hem det men utan data är det svårt att motivera en sådan insats. Det är verkligen styrkan med faktabaserade verktyg som Lean och TPM.”

Ledarskap och engagemang

Objektiv mätning och information är endast en del av pusslet. För att utnyttja informationen krävs det att ledare och chefer tar ansvar, följer upp och stöttar sina medarbetare i arbetet för att ta tillvara på förutsättningarna som Lean, TPM och OEE skapar. Michael Claesson:

”Tidigare har vi inte satsat tillräckligt på våra ledare. Huruvida vi lyckas eller inte med implementeringen av Lean och TPM beror helt på dem. Därför måste vi utbilda våra ledare, dels i produktion och underhåll, men även inom ledarskap. Ledarskapet är vital. När det är ledarskapsdagar på produktionsledarskolan så ser även jag till att vara med. Det är otroligt intressant.”

Produktionsledarskolans roll i HKScans utveckling mot en faktabaserad och effektiv produktion

Produktionsledarskolan är utformad för att förse verksamheter med verktyg och metoder till att förstå förlusterna i sin utrustning och utbildning i ledarskapet som krävs för att lyckas med förbättringsarbetet. Michael Claesson om produktionsledarskolan:

”Produktionsledarskolan ger våra ledare och chefer verktyg och metoder för att ta ansvar över utvecklingsarbetet som numera präglas av faktabaserade beslut, engagerade medarbetare och en sammanhängande organisation. I årets produktionsledarskola deltar fem av våra medarbetare, vilken är en del av vår utvecklingssatsning. Dessutom finns det stora fördelar med att vara värdföretag. Deltagarna har plockat fram riktigt mycket pengar i vår produktion.”

På Idhammar är vi stolta över att vara del av våra kunders utveckling mot effektiva, störningsfria och hållbara verksamheter. Kursledare Mats Sjöberg:

”Det är otroligt givande att genomföra utbildningen på ett så pass utvecklingsvilligt företag som HKScan. Dessutom är Produktionsledarskolans deltagare några av Sveriges främsta ledare och chefer inom produktion och underhåll. Det både höjer kvaliteten på utbildningen och ger värdföretaget analyser och åtgärdsplaner av mycket hög klass. Som kursledare är det väldigt inspirerande.”

Nästa kursomgång av Produktionsledarskolan går på Delicatos anläggning i Huddinge utanför Stockholm. Vill ni veta mer om Produktionsledarskolan eller anmäla er till nästa kurs? Besök kurssidan