företagsanpassade utbildningar

Annie Björk är seniorkonsult på Idhammar inom verksamhetsutveckling och Asset Management. Hon är också föreläsare på Idhammars öppna och företagsinterna kurser. Vi träffade Annie och diskuterade hur ett konsultuppdrag kan se ut och vad man får ut av ett framgångsrikt Asset Management-arbete.

Hej Annie! Vilka typer av verksamheter jobbar du med just nu?
-Jag har ett antal uppdrag inom olika kundsegment. Just nu jobbar jag bland annat med kunder inom livsmedel samt kraft och värme. Hos kraft- och värmekunden genomför vi just nu en nulägesanalys inom Asset Management.

Varför jobbar du med just Asset Management?
-Det passar bra med det jag gjort tidigare. Jag har jobbat mycket med verksamhetsutveckling på olika nivåer. Asset Management är ju ramverket runt alltihopa, strategin för hur allting ska samverka för att nå verksamhetens övergripande mål. Det är mycket spännande att jobba för att få hela organisationen att samspela för att stödja verksamhetens strategi. Det tilltalar mig verkligen!

Vilka har nytta av Asset Management och på vilket sätt?
-Jag skulle säga att det gör störst nytta där anläggningstillgångarna har hög kritikalitet. Till exempel då anläggningstillgångarna utgör ett stort finansiellt värde eller är en grundförutsättning för att nå affärsmålen. Det kan också vara värdefullt där det finns stora risker förenat mot anläggningarna och dess förvaltning.

Hur kan ett konsultuppdrag se ut?
-Där jag jobbar idag har vi inlett med att ta fram och presentera en modell för nulägesanalyser inom Asset Management. Modellen grundas på standarden ISO 55000 och bygger på sex delar. Datan samlar vi in på företaget och analyserar efter tre parametrar. Vi tittar på om processerna finns dokumenterade, implementerade, och att företaget jobbar med utveckling och ständig  förbättring av processerna.

Vad händer sedan?
-Vi analyserar företagets nuläge utifrån standarden inom sex olika områden: ledarskap, strategi och planering, beslutstagande, anläggningsinformation, livscykelleverans samt risk och utvärdering. Slutligen ser vi vilka förutsättningar som finns hos företaget och kartlägger, tillsammans med kunden, hur vägen framåt ska se ut.

Vad är det som kännetecknar Asset Management?
-Inom Asset Management är begreppet den röda tråden eller Line of Sight ett centralt begrepp. Det beskriver hur verksamhetens affärsmål bryts ner till konkreta aktiviteter för anläggningstillgångarna. På så vis kan man följa hur respektive aktivitet är ett steg för att nå verksamhetens affärsmål. Att ta medvetna och välgrundade beslut är också en viktig del inom Asset Management. Man behöver kunna se hur saker runt omkring påverkar verksamheten, internt såväl som externt och göra riskbedömningar på lång sikt för att kunna ta välgrundade beslut. Då görs inte saker bara för att det alltid har varit så, utan beroende på vad som faktiskt händer och är mest optimalt för att på lång sikt få en hållbar verksamhet.

Hur kan man påbörja arbetet med Asset Management? När passar den öppna kursen och när passar det att ta in en konsult?
-Det är viktigt att det finns någon hos kunden som känner sig ansvarig för Asset Management och driver arbetet. Det är en lång process man ska igenom så det är viktigt att några känner ägarskap för det och för dem passar den öppna kursen väldigt bra. Det passar egentligen för alla som har någon form av anläggningsansvar. För att ge lite bredare kunskap och förankra arbetssätten finns det möjlighet att genomföra en företagsanpassad introduktionsutbildning. För att ta fram en plan och få stöttning med det som är nyckelelement inom Asset Management kan det vara bra att ta in en konsult.

Vad får man ut av ett framgångsrikt Asset Management-arbete?
-Jag skulle säga att man får ett övergripande sammanhang i verksamheten och en tydlig plan för vad företaget ska göra för att uppnå sina mål. Då blir det mycket lättare att veta vilken kompetens företaget behöver, vilka behov de ser framåt och hur verksamheten ska utvecklas.

Nästa utbildningstillfälle i Asset Management drar igång den sjätte november. På kurssidan kan du läsa mer och skicka in din anmälan redan idag.