Information_covid_19

Information till kursdeltagare angående covid-19

Under våra kurser vill vi att alla som deltar känner sig trygga och därför vill vi med detta informera om de åtgärder vi gör under kurstillfället för att undvika smittspridning av Coronaviruset. Vi följer noggrant Folkhälsomyndighetens regionala och lokala rekommendationer och uppmanar samtliga kursdeltagare att göra detsamma. Aktuell information hittar du här!

Klassrumsbelagda utbildningar 

Varje kurs påbörjas med en genomgång av de restriktioner vi gör under kurstillfället för att tillsammans motverka smittspridning:

  • Under kursen avstår vi från att ta i hand när vi hälsar på varandra.
  • Ni som deltar, samt våra kursledare, håller avstånd till varandra. Vi har tillgång till luftiga lokaler där varje deltagare tilldelas ett eget bord placerat på behörigt avstånd till andra deltagare.
  • Handsprit finns tillgängligt i kurslokalen likväl som i matsal, reception och på toaletter.
  • Munskydd och handskar finns tillgängligt att använda för de som önskar.
  • Bordsplacering i matsalen är utformade så att gästerna ska kunna hålla ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. All Servering sker gruppvis på olika tider för att undvika trängsel. Lunch och middag serveras vid bordet
  • Vid rast och andra typer av pauser finns ordentligt med utrymme att sprida ut sig på.

Distansutbildningar

Vi erbjuder ett större utbud av lärarledda distansutbildningar under coronapandemin. Oavsett rådande rekommendationer så är det ett naturligt steg för Idhammar, mot en mer digitaliserad värld. Utbildningen sker via Zoom och deltagaren behöver tillgång till internetuppkoppling, samt en dator med mikrofon och kamera. 

Distansutbildningarna är uppmärkta med en symbol i vår utbildningskatalog.

Distansutbildning Zoom

Vi följer noga utvecklingen och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och gör vårt bästa för att minska smittspridningen av covid-19. Vid frågor eller funderingar, vänligen maila till info@idhammar.se eller ring 08-710 48 00.

Samma utbildningar som tidigare – men med en gemensam digital närvaro i ett virtuellt klassrum. Vid frågor eller funderingar, vänligen maila till info@idhammar.se eller ring 08-710 48 00.