Under hösten kunde vi berätta om att vi blivit Endorsed Training Provider hos The Institute of Asset Management. Nu har vi mottagit ytterligare en kvalitetsstämpel från The IAM: Endorsed Assessor!

De senaste årtiondena har vi genomfört hundratals nulägesanalyser och mognadsbedömningar hos våra industri- och infrastrukturkunder. Analyserna har ofta varit underhållsorienterade, men vi har även genomfört uppdrag med fokus på exempelvis organisation, risk, nyckeltal, produktion, beslutsfattande, anskaffning, anläggningsinformation och strategi. Kort sagt: vi har erfarenhet från hela Asset Management-landskapet. Det gäller inte minst nu när vi arbetar tillsammans med Midroc som har stark förankring inom bland annat underhåll och anläggningsinformation.

De senaste åren har allt fler mognadsbedömningar utgått från den konceptuella modellen för Asset Management och ISO 55001 – Ledningssystem för tillgångar. Flera av Sveriges största 

tillgångsförvaltare inom exempelvis energi och transportinfrastruktur har upplevt behovet av att fastställa nuläget  i förhållande till ISO 55001 för att därefter definiera prioriterade utvecklingsområden samt interna och externa förutsättningar för att nå det önskade läget.

Certifieringen som Endorsed Assessor innebär att vår metodik och våra processer för att genomföra mognadsbedömningar och nulägesanalyser inom Asset Management är granskade och kvalitetssäkrade. Jan-Olof Hilmerstam, VD:

– Det är väldigt glädjande att få ett kvitto på att processerna och metoderna som vi systematiskt utvecklat under årtionden står sig även i internationella sammanhang. Ambitionen är att fortsätta med vårt förbättringsarbete och utveckla vår förmåga att träffsäkert, effektivt och kvalitetssäkrat leverera mognadsbedömingar inom Asset Management. Syftet är som alltid att optimera värdeskapandet från kundernas anläggningstillgångar.