Behovet av strategisk tillgångsförvaltning och Asset Management inom industri och infrastruktur har ökat markant de senaste åren. På Idhammar genomför vi flera Asset Management-uppdrag hos både företag och offentliga verksamheter som syftar till att utveckla förmågan att maximera värdeskapandet och samhällsnyttan från anläggningstillgångarna.

Utöver detta utbildar vi dessutom allt fler chefer och nyckelpersoner på anläggningsintensiva verksamheter i just Asset Management. Under hösten har utbildningstillfället i Asset Management Certificate fått ett så högt engagemang att vi kommer genomföra en extra Asset Management-utbildning, i Skellefteå för första gången, redan nu i december! I vår öppnar vi upp för steg två i utbildningstrappan genom att även erbjuda utbildningen Asset Management Diploma.

Som en ytterligare del i vårt kvalitetsarbete så har vi valt att certifiera oss och bli Endorsed Training Provider hos The Institute of Asset Management. Med det så blir vi det första Svenska företaget att ta emot IAM:s kvalitetsstämpeln.

Vi hoppas att den positiva trenden fortsätter och att allt fler verksamheter väljer att realisera möjligheterna med att jobba med Asset Management.
asset management

Konsulttjänster inom
Asset Management

Läs mer på vår konsultsida om de olika konsulttjänsterna vi erbjuder inom Asset Management.

Annie_kursl?versikten

Asset Management Certificate

Läs mer om vår öppna utbildning i Asset Management! Nästkommande utbildningstillfällen med platser kvar drar igång i Skellefteå den 10 december och i Solna den 25 mars.

asset-tack

Asset Management Diploma

Du som genomfört utbildningen Asset Management Certificate är varmt välkommen till nästa steg: Asset Management Diploma. Nästa utbildningstillfälle påbörjas i Solna den 27 maj. Läs mer på utbildningssidan.