Från Vänster: Jan-Olof Hilmerstam och Henric Mellbin

Med stormsteg närmar vi oss Idhammardagen i Göteborg. En onsdageftermiddag arrangerad för att dela tankar och erfarenheter kring Asset Management. De första föreläsarna att äntra scenen den elfte mars är Midrocs affärsområdeschef Henric Mellbin tillsammans med Idhammars VD Jan-Olof Hilmerstam. 

Vad kan vi förvänta oss från ert föredrag?
Vi lever i en tid där vi genererar otroliga värden från våra anläggningstillgångar. Tänk bara den samhällsnytta som skapas från industrier, väg- och järnvägsnät, vatten och avlopp samt kraft och värme. Samtidigt investerar vi tiotals kanske hundratals miljarder kronor varje år i våra anläggningstillgångar bara i Sverige. Hur duktiga vi är på att investera i och förvalta våra tillgångar har därför en enorm påverkan på de enskilda verksamheternas existensberättigande men även på vår gemensamma framtid.

På Idhammar och Midroc har vi i många år arbetat för att utveckla våra kunder inom industri och infrastruktur. Oavsett uppdrag så har det nästan alltid funnits en inneboende utmaning som har varit svår att komma åt: helhetsperspektivet. Det vill säga: hur kan vi få verksamhetens olika delar och funktioner att fungera bättre tillsammans och undvika sådant som motsättningar mellan organisationstillhörigheter, stuprörstänk och kommunikationssvårigheter mellan exempelvis fabriksledning och underhåll?

Vi arbetar med Asset Management och ISO 55000-serien för att det ger oss och kunden verktyg för att se helheten samtidigt som det blir tydligt hur de anläggningsnära aktiviteterna hänger ihop med verksamhetens övergripande uppdrag – det blir en röd tråd genom hela verksamheten.

På Idhammardagen vill vi berätta om hur vi använder oss av Asset Management för att definiera kundens utmaning, kombinera våra kompetenser och därefter metodisk och systematiskt utveckla kundens förmåga att optimera värdeskapandet från anläggningstillgångar. 

Kommer ni nämna något om hopslagningen av Idhammar och Midroc och vad det innebär för kunderna?

Idhammar och Midroc har arbetat parallellt för att främja kundernas strävan mot en optimal tillgångsförvaltning. Det har skett inom olika Asset Management-områden, med stort fokus på underhåll, anläggningsinformation samt strategi och planering. Men de senaste åren har det blivit allt tydligare att vi måste kunna ta ett helhetsgrepp på våra kunders strategiska tillgångsförvaltning för att lyckas vara den drivande kraften mot det effektiva, störningsfria och hållbara samhälle som vi bestämt oss för att vara. Genom att slå oss samman har vi nu möjlighet att kombinera våra förmågor för att på bästa sätt leda utvecklingen av Asset Management och därigenom stötta våra kunders utveckling mot ökad lönsamhet, konkurrenskraft och inte minst samhällsnytta. 

Läs mer och anmäl dig till Idhammardagen här.