En mellanstor svensk kommun växte och stod inför ett antal utmaningar. De tekniska kraven på verksamheten ökade och investeringar behövde genomföras samtidigt som verksamheten skulle bedrivas effektivt. 

Driftsledningen konstaterade att det fanns förbättringspotential i hur underhållet bedrevs men var osäkra på hur de skulle ta avstamp för utvecklingsarbetetDe kontaktade Idhammar för att få hjälp att ringa in var utvecklingsbehoven egentligen fanns. 

Se hur det gick till när Idhammars konsulter Annie och Mats hjälpte kommunen att genomföra en Nulägesanalys! 

Strategisk Underhållsstyrning inom Vatten & Avlopp

-Du har väl inte missat att vi har en tvådagarsutbildning i mars, för just dig som arbetar med strategiska drift- och underhållsfrågor inom vatten och avlopp? Välkommen in på kurssidan för att läsa mer!