fbpx

Nuläges- och riskanalys

Analys och utvärdering av nuvarande och framtida Asset Management-behov.

Många organisationer har stora anläggningsvärden. Ofta är värdet på företagets anläggningstillgångar mer än 50% av företagets totala värde och över 90% av kassaflödet kan vara beroende av anläggningstillgångarna. Hur anläggningstillgångarna förvaltas har därför stor betydelse för organisationens fram. Det första steget i att utforma ett Asset Management-system är följaktligen att utvärdera hur anläggningstillgångarna förvaltas idag, analysera tillgångsrelaterade risker och hur de bäst kan hanteras.

Framtagning

Framtagning och utformning av Asset Management-system.

Asset Management är ett sammanhållet och strukturerat arbetssätt för förvaltning av anläggningstillgångar under hela livscykeln. Det omfattar en stor mängd processer, kompetensområden, verktyg och information som alla skall samverka. Exempel är investeringsplanering, riskhantering, drift och underhåll men även ledarskap, kultur och beslutsprocesser. Framtagningen av ett Asset Management-system innebär att utifrån organisationens verksamhets-/affärsplan och utforma Asset Management-policyer, strategier och handlingsplaner för att maximera anläggningstillgångarnas positiva påverkan på verksamhetens strävan mot visionen. Därmed säkerställs att anläggningstillgångarna och tillhörande underhålls- och driftorganisationer arbetar mot samma mål.

Implementering

Implementering av Asset Management-systemet.

En strategi är aldrig bättre än resultatet från dess implementering. För att lyckas med implementering av Asset Management-systemet och därmed skörda frukterna från ett genomarbetat och genomtänkt Asset Management-system, så måste det finnas en implementeringsplan. Vi stöttar er genom implementeringens alla steg; från påbörjad implementering till övervakning och förtsatta förbättringar.

ISO 55000

Implementering av Asset Management-systemet.

Sedan 2014 finns en standard, ISO 55000, för Asset Management. En ISO 55000-certifiering innebär en trovärding kvalitetsstämpel på verksamhetens Asset Management-system. Det innebär därför en trygghet för organisationens intressenter. ISO 55000-certifieringen intygar för anställda, ägare, samhälle och andra aktörer i värdenätverket att den certifierade verksamheten har en genomarbetad Asset Management-strategi och därmed minskar riskerna om anläggningstunga verksamheter möter. ISO 55000 förser dessutom verksamheten med ett ramverk att utgå från i sitt Asset Management-arbete.