Kundundersökning – efter utbildning

Hoppas du är nöjd med din utbildning.
Nedan följer två frågor som hjälper oss i vårt förbättrings- och utvecklingsarbete. Dina svar är anonyma och din åsikt är viktig för oss.