fbpx

Våra kunskapsområden

På Idhammar har vi stor intresse och lång erfarenhet av att effektivisera producerande organisationer och deras underhåll; att analysera och realisera möjligheter till en ökad driftsäkerhet; samt att utveckla en strategisk förvaltning av anläggningstillgångarna. Våra kunskapsområden är därför Produktion, Underhåll samt Asset Management. Inom de områdena erbjuder vi både utbildningar och konsulttjänster.

Förändringsledning

Den verksamhets- och organisationsutveckling som våra tjänster innebär kräver ett beaktande av människorna och grupperna som genomför utvecklingen. Därför erbjuder vi tjänster inom förändringsledning för att säkerställa att ni får verktygen för att lyckas med ert förändringsarbete.

Interimkonsulter

​​​​​​​Slutligen erbjuder vi på Idhammar resursförstärkning i form av uthyrning av våra konsulter för kortare och längre uppdrag. Se konsulter för mer information.

Mer information

För mer information, se respektive kunskapsområde.