fbpx

Anläggningstillgångarnas värde

Många organisationer har stora anläggningsvärden. Ofta är värdet på företagets anläggningstillgångar mer än 50% av företagets totala värde. Kassaflödet är i flera organisationer över 90% beroende av företagets anläggningstillgångar.

Asset Management - strategisk värdeförvaltning

Asset Management är ett sammanhållet och strukturerat arbetssätt för förvaltning av anläggningstillgångar under hela livscykeln. Det omfattar ett stort antal processer, kompetensområden, verktyg och information som alla skall samverka. Exempel är investeringsplanering, riskhantering, drift och underhåll men även ledarskap, kultur och beslutsprocesser. Sedan 2014 finns en standard, ISO 55000, för Asset Management.

Mer information

För mer information om Idhammars tjänster inom effektiv produktion, se våra utbildningar och konsulttjänster.