fbpx

30 år av underhållsutveckling

I över 30 år har vi skapat metoder för att mäta och utveckla driftsäkerheten i olika slag av produktionssystem. Våra utbildningar och konsulttjänster är framtagna för att på bästa sätt stötta er utveckling mot en ökad driftsäkerhet och effektivare underhåll.

Driftsäkerhetens väsentlighet

Driftsäkerheten påverkar maskinernas tillgänglighet, organisationens effektivitet och företagets utnyttjande av råvaror och kapital. Den viktigaste aspekten av driftsäkerhet är dock säkerställandet av att utrustningar, maskiner och processer är säkra för människa, miljö och omvärld. Därför erbjuder vi tjänster inom exempelvis grundorsaksanalys (RCA), arbetssätt och rutiner för ökad driftsäkerhet, riskbaserat underhåll, RCM och riskbaserade inspektioner och driftsäkerhet vid investering i ny utrustning.

Mer information

För mer information om Idhammars tjänster inom driftsäkerhet, se våra utbildningar och konsulttjänster.​​​​​​​