Nu kan du utbilda dig på webben!

Under våren lanserar Idhammar den digitala utbildningen Att förstå ett underhållssystem. Det blir den första av Idhammars utbildningar som genomförs helt och hållet på webben. 

”Vi har under många år upplevt ett utbildningsbehov gällande grundläggande förståelse av underhållssystem”, säger Jenny Karlsson, utbildningsansvarig på Idhammar. ”Genom att ta fram Att förstå ett underhållssystem som e-utbildning erbjuder vi ett tillgängligt och flexibelt lärande för alla delar av organisationen.” 

Utöver e-utbildningen har också två digitala kunskapstester tagits fram.

Kunskapstest för Underhållstekniker och Kunskapstest för Underhållsledare ger möjlighet att testa kunskapen i underhållsteknik och underhållsledning, i enlighet med EFNMS kunskapskrav.

 ”Testerna ger organisationen möjlighet att på ett smidigt sätt tydliggöra medarbetarnas utvecklingsbehov, både på individ- och gruppnivå. Kartläggningen kan även ligga till grund för verksamhetens utvecklingsplan”, avslutar Jenny. 

Hoppas att ni är lika motiverade till digital utbildning som vi är! 
Läs mer genom att klicka dig vidare till respektive utbildningssida nedan. 

Att förstå ett underhållssystem

Vill du förstå helheten och få en genomgång i de grundläggande riktlinjerna för hur ett underhållssystem hänger ihop? Den här utbildningen syftar till att skapa mer förståelse för hur ett underhållssystem kan effektivisera och underlätta arbetet, både på individnivå och organisationsnivå. 

Kunskapstest Underhållsledare

Vill ni veta vad era medarbetare har för utvecklingsbehov inom underhållsledarskap? Nu erbjuder vi möjligheten att testa kunskapen, i enlighet med EFNMS kunskapskrav. Kunskapstestets resultat sammanställs i en rapport som kan användas för att objektivt kartlägga eventuella utbildningsbehov.

Kunskapstest Underhållstekniker

Vill ni veta vad era medarbetare har för utvecklingsbehov inom underhållsteknik? Nu är det möjligt att testa kunskapen i underhållsteknik i enlighet med EFNMS kunskapskrav för certifierad underhållstekniker. Kunskapstestets resultat kan användas för att objektivt kartlägga eventuella utbildningsbehov för hela organisationen.

Idhammar – Endorsed Assessor

Under hösten kunde vi berätta om att vi blivit Endorsed Training Provider hos The Institute of Asset Management. Nu har vi mottagit ytterligare en kvalitetsstämpel från The IAM: Endorsed Assessor!

De senaste årtiondena har vi genomfört hundratals nulägesanalyser och mognadsbedömningar hos våra industri- och infrastrukturkunder. Analyserna har ofta varit underhållsorienterade, men vi har även genomfört uppdrag med fokus på exempelvis organisation, risk, nyckeltal, produktion, beslutsfattande, anskaffning, anläggningsinformation och strategi. Kort sagt: vi har erfarenhet från hela Asset Management-landskapet. Det gäller inte minst nu när vi arbetar tillsammans med Midroc som har stark förankring inom bland annat underhåll och anläggningsinformation.

De senaste åren har allt fler mognadsbedömningar utgått från den konceptuella modellen för Asset Management och ISO 55001 – Ledningssystem för tillgångar. Flera av Sveriges största 

tillgångsförvaltare inom exempelvis energi och transportinfrastruktur har upplevt behovet av att fastställa nuläget  i förhållande till ISO 55001 för att därefter definiera prioriterade utvecklingsområden samt interna och externa förutsättningar för att nå det önskade läget.

Certifieringen som Endorsed Assessor innebär att vår metodik och våra processer för att genomföra mognadsbedömningar och nulägesanalyser inom Asset Management är granskade och kvalitetssäkrade. Jan-Olof Hilmerstam, VD:

– Det är väldigt glädjande att få ett kvitto på att processerna och metoderna som vi systematiskt utvecklat under årtionden står sig även i internationella sammanhang. Ambitionen är att fortsätta med vårt förbättringsarbete och utveckla vår förmåga att träffsäkert, effektivt och kvalitetssäkrat leverera mognadsbedömingar inom Asset Management. Syftet är som alltid att optimera värdeskapandet från kundernas anläggningstillgångar. 

Idhammardagens första föreläsare är Jan-Olof Hilmerstam och Henric Mellbin!

Från Vänster: Jan-Olof Hilmerstam och Henric Mellbin

Med stormsteg närmar vi oss Idhammardagen i Göteborg. En onsdageftermiddag arrangerad för att dela tankar och erfarenheter kring Asset Management. De första föreläsarna att äntra scenen den elfte mars är Midrocs affärsområdeschef Henric Mellbin tillsammans med Idhammars VD Jan-Olof Hilmerstam. 

Vad kan vi förvänta oss från ert föredrag?
Vi lever i en tid där vi genererar otroliga värden från våra anläggningstillgångar. Tänk bara den samhällsnytta som skapas från industrier, väg- och järnvägsnät, vatten och avlopp samt kraft och värme. Samtidigt investerar vi tiotals kanske hundratals miljarder kronor varje år i våra anläggningstillgångar bara i Sverige. Hur duktiga vi är på att investera i och förvalta våra tillgångar har därför en enorm påverkan på de enskilda verksamheternas existensberättigande men även på vår gemensamma framtid.

På Idhammar och Midroc har vi i många år arbetat för att utveckla våra kunder inom industri och infrastruktur. Oavsett uppdrag så har det nästan alltid funnits en inneboende utmaning som har varit svår att komma åt: helhetsperspektivet. Det vill säga: hur kan vi få verksamhetens olika delar och funktioner att fungera bättre tillsammans och undvika sådant som motsättningar mellan organisationstillhörigheter, stuprörstänk och kommunikationssvårigheter mellan exempelvis fabriksledning och underhåll?

Vi arbetar med Asset Management och ISO 55000-serien för att det ger oss och kunden verktyg för att se helheten samtidigt som det blir tydligt hur de anläggningsnära aktiviteterna hänger ihop med verksamhetens övergripande uppdrag – det blir en röd tråd genom hela verksamheten.

På Idhammardagen vill vi berätta om hur vi använder oss av Asset Management för att definiera kundens utmaning, kombinera våra kompetenser och därefter metodisk och systematiskt utveckla kundens förmåga att optimera värdeskapandet från anläggningstillgångar. 

Kommer ni nämna något om hopslagningen av Idhammar och Midroc och vad det innebär för kunderna?

Idhammar och Midroc har arbetat parallellt för att främja kundernas strävan mot en optimal tillgångsförvaltning. Det har skett inom olika Asset Management-områden, med stort fokus på underhåll, anläggningsinformation samt strategi och planering. Men de senaste åren har det blivit allt tydligare att vi måste kunna ta ett helhetsgrepp på våra kunders strategiska tillgångsförvaltning för att lyckas vara den drivande kraften mot det effektiva, störningsfria och hållbara samhälle som vi bestämt oss för att vara. Genom att slå oss samman har vi nu möjlighet att kombinera våra förmågor för att på bästa sätt leda utvecklingen av Asset Management och därigenom stötta våra kunders utveckling mot ökad lönsamhet, konkurrenskraft och inte minst samhällsnytta. 

Läs mer och anmäl dig till Idhammardagen här. 

Välkommen till Idhammar, Henrik Borup – ny seniorkonsult!

Vi är otroligt glada över att få presentera ett till nytt ansikte hos oss. 
Henrik Borup, välkommen till Idhammar! 

Sedan ett drygt år tillbaka har Henrik Borup varit verksam som underhållsteknisk chef samt sedan ett par månader tillbaka även ansvarig för inspektionsavdelningen på siten känd inom olja- och energisektorn.

Henrik har lång erfarenhet från ledande befattningar inom automotive och tillverkande industri, både inom underhåll och projektorganisationer. Han har ett starkt ledarskapsfokus inom framförallt teknikorienterade organisationer och är van att arbeta med förändringsledning och processeffektivitet. 

Henrik om ledarskap:

      – I dagens organisationer fungerar det inte att vara som den gamla ”chefsingenjören” som kan allt och detaljstyr i command and control-anda. Nyckeln i dagens komplexa organisationer och krävande arbetsmarknad är att få människor att utvecklas med sina uppdrag. Då behöver man lyssna av och ha fokus innan man lägger pusslet. Och framförallt att man vågar ta sig tid, förändringar tar tid att arbeta igenom på olika nivåer om de ska hålla.”

På siten produceras främst Bitumen som används till exempelvis vägbeläggning och produkter som takpapp. Vidare har man världens bredaste utbud av transformatoroljor, är ledande inom industriell smörjolja, smörjfett samt tillverkar även oljor till däck och gummi.

I uppdraget ingår att leda organisationens discipliningenjörer och inspektionsingenjörer. Dessa grupper är ansvariga för bland annat underhållsberedning, förvaltning och utveckling av underhållssystem, driftsäkerhet, utveckling av underhållsstrategier och metoder, reinvesteringsplaner, mekanisk integritet, kontroll & inspektionsprogram.

Henrik om uppdraget:

     – Det är en spännande process i en verksamhet med högt anläggningsvärde. Organisationen är ingenjörstung med hög kompetens och lång samlad erfarenhet.

Det här är ju en process med höga temperaturer och tryck som ställer höga krav på säkerhet och utrustningens integritet. En av utmaningarna är just att arbeta med effektivisering av arbetsprocesserna och samtidigt bibehålla eller stärka säkerheten. Jag tror att jag kan bidra med min erfarenhet av metoder, strategier och LEAN.

Varmt välkommen till Idhammar, Henrik!  

Idhammardagen 2020

Varmt välkommen till Idhammardagen 2020!

2020 års Idhammardag kommer att genomföras på plats på Underhållsmässan i Göteborg, onsdag eftermiddag den 11 mars. Hoppas att du vill dela dagen med oss!

Årets tema stavas Asset Management 
I en av Svenska Mässans konferenslokaler kommer du mellan kl. 13-17 att kunna smita iväg från mässhallarna för att lyssna till fyra (ännu hemliga) föreläsare inom ämnet Asset Management, ställa frågor till underhållspanelen samt mingla med kollegor från branschen. Dagen kommer att avslutas på Göteborgs Universeum där vi utlovar en middagsmiljö utöver det vanliga.

Kika in här för mer information. Anmälan öppnar NU. 

Välkommen!

Kvick info:

Vad: Idhammardagen 2020!

När: Kl. 13 onsdagen den 11 mars 2020, parallellt med underhållsmässan.

Var: Svenska Mässan i Göteborg

Hur: Föreläsningar på temat Asset Management, Frågor med Underhållspanelen, mingel med branschkollegor, middag på Universeum och mycket, mycket mer. 

Ny seniorkonsult hos Idhammar: Karl Stavaeus!

Välkommen Karl Stavaeus, ny Seniorkonsult på Idhammar!

Sedan ca en månad är Karl Stavaeus, Seniorkonsult på Idhammar, verksam på Rottneros Bruk i Rottneros. Karl är civilingenjör från KTH och EFNMS-certifierad underhållsledare. Han har gedigen erfarenhet från chefsbefattningar inom process- och tillverkningsindustrin samt infrastruktur och är dessutom aktiv inom scouterna.

”Rottneros är ett av världens ledande specialistföretag inom utveckling och produktion av massa. Vid Rottneros Bruk tillverkas mekaniska massor av de två kategorierna CTMP och slipmassa. Massorna finns i ett 25-tal olika produktvarianter med olika egenskaper och utgör cirka 45 procent av koncernens produktion. Produktionen 2018 uppgick till 174 000 ton per år, vilket gör bruket till en av Europas största producenter av mekanisk avsalumassa.” (rottneros.se)

Uppdraget innebär att leda en underhållsorganisation om ca 20 medarbetare, leda projekt och reinvesteringar samt bedriva underhållsutveckling. Karl berättar:
– Det är ett spännande uppdrag där gammal och ny teknik blandas och en mycket stor kompetens finns i organisationen, mycket kring hur utrustningarna är byggda och fungerar.
– Vi är en liten organisation med begränsade resurser vilket också ställer krav på flexibilitet och effektivitet i det vi gör.

Än en gång välkommen till Idhammar, Karl! Det är riktigt kul att ha dig ombord.  

Karl_stavaeus_Rottneros

Resursförstärkning

Att ha rätt kompetens och rätt resurser vid varje givet tillfälle i ett företags utveckling är svårt. Resursförstärkning är en flexibel och kostnadseffektiv lösning, att temporärt hyra in resurser med rätt kompetensprofil för de uppgifter som måste lösas. Klicka dig vidare för att läsa mer om resursförstärkning!

Idhammar – Endorsed Asset Management Training Provider

Behovet av strategisk tillgångsförvaltning och Asset Management inom industri och infrastruktur har ökat markant de senaste åren. På Idhammar genomför vi flera Asset Management-uppdrag hos både företag och offentliga verksamheter som syftar till att utveckla förmågan att maximera värdeskapandet och samhällsnyttan från anläggningstillgångarna.

Utöver detta utbildar vi dessutom allt fler chefer och nyckelpersoner på anläggningsintensiva verksamheter i just Asset Management. Under hösten har utbildningstillfället i Asset Management Certificate fått ett så högt engagemang att vi kommer genomföra en extra Asset Management-utbildning, i Skellefteå för första gången, redan nu i december! I vår öppnar vi upp för steg två i utbildningstrappan genom att även erbjuda utbildningen Asset Management Diploma.

Som en ytterligare del i vårt kvalitetsarbete så har vi valt att certifiera oss och bli Endorsed Training Provider hos The Institute of Asset Management. Med det så blir vi det första Svenska företaget att ta emot IAM:s kvalitetsstämpeln.

Vi hoppas att den positiva trenden fortsätter och att allt fler verksamheter väljer att realisera möjligheterna med att jobba med Asset Management.
asset management

Konsulttjänster inom
Asset Management

Läs mer på vår konsultsida om de olika konsulttjänsterna vi erbjuder inom Asset Management.

Annie_kursl?versikten

Asset Management Certificate

Läs mer om vår öppna utbildning i Asset Management! Nästkommande utbildningstillfällen med platser kvar drar igång i Skellefteå den 10 december och i Solna den 25 mars.

asset-tack

Asset Management Diploma

Du som genomfört utbildningen Asset Management Certificate är varmt välkommen till nästa steg: Asset Management Diploma. Nästa utbildningstillfälle påbörjas i Solna den 27 maj. Läs mer på utbildningssidan.

Konsultcase: Framgångsrikt utvecklingsarbete hos Stockholm Vatten & Avfall

Stockholm Vatten och Avfall renar avloppsvatten och sköter om stockholmregionens sjöar. Sammanlagt har man 580 anläggningar som utgör ett stort finansiellt och socioekonomiskt värde. Idhammars Jonas Åkerlund har arbetat som konsult hos organisationen. Uppdraget bestod i att öka Stockholm Vattens förmåga att strategiskt och systematiskt förvalta tillgångsbeståndet.

I projektet lades stor vikt på bland annat implementering av informationssystem, informationshanteringsrutiner, arbetssätt och processoptimering. För att lyckas med utvecklings- och uppföljningsarbetet tydliggjordes också den övergripande vision och de mål som verksamheten ville uppnå.

Nu har organisationen nått dit de ville och i den här artikeln kan du läsa hur Stockholm Vatten själva beskriver känslan av att ”gå från en lappa och laga-verksamhet till Sveriges bästa underhållsverksamhet i kommunal regi”. Det är otroligt roligt när vi kan vara med och bidra till sådana här resultat!

Läs artikeln här intill eller öppna den högre upplösning här. 

Strategisk Underhållsstyrning inom Vatten & Avlopp

-Du har väl inte missat att vi har en tvådagarsutbildning i mars, för just dig som arbetar med strategiska drift- och underhållsfrågor inom vatten och avlopp? Välkommen in på kurssidan för att läsa mer!

Konsultcase: Nulägesanalys

En mellanstor svensk kommun växte och stod inför ett antal utmaningar. De tekniska kraven på verksamheten ökade och investeringar behövde genomföras samtidigt som verksamheten skulle bedrivas effektivt. 

Driftsledningen konstaterade att det fanns förbättringspotential i hur underhållet bedrevs men var osäkra på hur de skulle ta avstamp för utvecklingsarbetetDe kontaktade Idhammar för att få hjälp att ringa in var utvecklingsbehoven egentligen fanns. 

Se hur det gick till när Idhammars konsulter Annie och Mats hjälpte kommunen att genomföra en Nulägesanalys! 

Strategisk Underhållsstyrning inom Vatten & Avlopp

-Du har väl inte missat att vi har en tvådagarsutbildning i mars, för just dig som arbetar med strategiska drift- och underhållsfrågor inom vatten och avlopp? Välkommen in på kurssidan för att läsa mer!

Utvecklingsresan hos MittSverige Vatten & Avfall

Vatten- och avloppsverksamheter är centrala för att ett samhälle ska fungera. Rent dricksvatten ses som en självklarhet, samtidigt står VA-branschen likt flera andra infrastrukturgrenar inför stora underhållsutmaningar. Många anläggningar byggdes under efterkrigstiden och underhållsskulderna på ledningar och anläggningar är svåröverskådliga.

VA-branschen har länge legat efter exempelvis process- och tillverkningsindustrin när det gäller underhåll. Det beror sannolikt på flera saker, men påverkande faktorer är bland annat att det inte funnits samma lönsamhetskrav som inom den privata sektorn. Inom VA-branschen så har det även funnits en uppfattning om att VA-verksamheter skiljer sig så pass mycket från industriföretag, att det inte går att implementera samma typer av nyckeltal och styrstrategier som inom industrin.

Men nu börjar synsättet ändras och ambitionerna för en allt mer strategisk och systematisk anläggningsförvaltning växer sig starkare inom VA-branschen. Därför valde vi att besöka ett av bolagen som har genomgått ett utvecklingsprojekt som syftar till en mer strukturerad och transparent arbetsorderhantering: MittSverige Vatten & Avfall i Sundsvall.

Från vänster: Jimmy Hansson – MittSverige Vatten & Avfall, tillsammans med Mikael Thorberg – Idhammar Produktion AB, utanför reningsverket ”Tivoliverket” i Sundsvall.

MittSverige Vatten & Avfall ägs av tre kommuner: Sundsvall, Timrå och Nordanstig. I kommunerna bor totalt över 120 000 invånare, de har mer än 500 anläggningar, 300 mil ledning och det geografiska området som MittSverige Vatten & Avfall verkar inom sträcker sig över 20 mil från norr till söder. Vi träffade Jimmy Hansson och Veronica Söderberg för att prata om MittSverige Vatten & Avfalls utvecklingsresa och utmaningarna som de nu står inför. Jimmy Hansson berättar:

”Vi har länge haft ambitioner om att bedriva ett systematiskt förbättringsarbete, men vi har inte kunnat följa upp jobben som gjorts. Vi har helt enkelt saknat statistik.”

Lösningen blev att implementera en gemensam arbetsorderhantering som inte bara innefattar driftorganisationen utan även kundservice. Många felanmälningar kommer nämligen från privatpersoner till kundservice. Veronica Söderberg:

”Arbetsordern är central för ett systematiskt, strukturerat och spårbart underhåll. Hos oss kan arbetsordern både skapas av driftorganisationen men även av kundservice när kunder ringer in och upplever ett problem. I det fallet är det kundservice som tar emot informationen och gör en felanmälan. Planeraren tar därefter emot den och beslutar om vem som ska göra vad och när. Utföraren genomför underhållsaktiviteten och vid avrapportering så ställer systemet ett antal tvingande ja- och nej-frågor, exempelvis: Har någonting bytts och behöver anläggningsregistret uppdateras? Om svaret är ja skapas en arbetsorder. Planeraren tar emot arbetsordern och granskar för att antingen godkänna eller avslå. Avslås ordern går den tillbaka till utföraren som får komplettera. Oftast beror avslaget på ofullständig rapport gällande åtgärderna som gjorts, men hur fallet än är så skall arbetsordern följas upp.”

Projektet för ny arbetsorderhantering inleddes 2015 och i mars 2018 driftsattes systemet och lagom till sommaren kunde en lyckad implementering firas med tårta. Jimmy Hansson:

”I projektet så utbildades över 100 personer i hur systemet ska användas. Informationen i systemet måste vara av hög kvalitet och användas som den ska, annars är den värdelös. Det ställer stora krav på användarna så vi försöker ge dem så bra förutsättningar som möjligt. Det är informationen i avrapporteringen som ska gå att följa upp, så även planerarna får ett stort ansvar i att se att den blir tillräckligt bra.

Projektet har bidragit med flera positiva effekter. Vissa väntade, andra oväntade. Jimmy Hansson:

”Att vi nu skriver arbetsordrar till varandra istället för att ringa höjer kvaliteten på informationen i systemet, vilket möjliggör uppföljning, spårbarhet och ett systematiskt förbättringsarbete. Det skapar även bättre möjligheter till att följa upp entreprenörer och fakturor. Vi har börjat samarbeta mer, vilket är jätteroligt.”

Den höjda datakvaliteten skapar även bättre förutsättningar till att sätta mål som främjar förbättring. Jimmy Hansson:

”Servicemålen som vi mäter är säkerhetsrisk, vattenkvalitet, leverans och extratjänster. Vi mäter mottagentid, påbörjad tid och lösningstid. Det gör det lättare för oss att mäta vår prestation och vara mer transparenta mot både kunder och intressenter men även internt.”

MittSverige Vatten & Avfall är numera en organisation som är van vid förändring. Med framstegen i ryggen är ambitionen att fortsätta utveckla verksamheten framåt. Veronica Söderberg:

”Vår anläggningsinformation är inte än vad den borde vara, nu har vi påbörjat ett digitaliseringsprojekt för ha bättre koll på vår information om våra anläggningar.”

En annan utmaning som MittSverige Vatten & Avfall står inför är att utveckla sitt underhåll. Veronica Söderberg:

”Vi har gjort en ordentlig resa de senaste åren och nu är det dags för nya utmaningar. Digital anläggningsinformation och vårt underhåll är två delar som vi kommer fokusera på framöver.”

Hur det här arbetet ska gå till är även det viktigt. Veronica igen:

”Nu ska vi inte sitta på egen kammare och hitta på en massa nytt, utan det finns standarder, det finns en satt nomenklatur och det finns andra i vår bransch som kommit längre än oss. Nu gäller det bara att utifrån våra förutsättningar fortsätta utveckla verksamheten med hjälp av det som finns att ta del av.”

Vi hoppas att MittSverige Vatten & Avfall kan dra nytta av framdriften som nu finns i organisationen och stegen som tagits i den här förändringsresan. Det ska bli spännande att följa det fortsatta arbetet med att utveckla verksamheten, anläggningsförvaltning och tillhörande digitaliseringsarbete. Lycka till!

Strategisk underhållsstyrning inom VA

-Du har väl inte missat att vi har en tvådagarsutbildning i mars, för just dig som arbetar med strategiska drift- och underhållsfrågor inom vatten och avlopp? Välkommen in på kurssidan för att läsa mer!