Att förstå ett underhållssystem

Kursbeskrivning

Har ditt företag nyligen skaffat ett underhållssystem? Eller har ditt företag ett underhållssystem sedan tidigare? Oavsett vad så syftar den här utbildningen till att skapa mer förståelse för hur ett underhållssystem kan effektivisera och underlätta arbetet, både på individnivå och organisationsnivå. Vill du förstå helheten och få en genomgång i de grundläggande riktlinjerna för hur ett underhållssystem hänger ihop så ska du gå den här utbildningen. Helheten är nämligen viktig för att du ska kunna förstå detaljerna.

Observera att utbildningen är webbaserad och helt oberoende av tid och rum. Välkommen med din bokning eller intresseanmälan!

Ladda ned kursplanen här.

DEBUG: { "@odata.context": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/$metadata#CourseTemplates\/$entity", "CourseTemplateId": 538349, "CourseName": "Att f\u00f6rst\u00e5 ett underh\u00e5llssystem", "InternalCourseName": "Att f\u00f6rst\u00e5 ett underh\u00e5llssystem", "ImageUrl": null, "CourseDescription": "

Har ditt f\u00f6retag nyligen skaffat ett underh\u00e5llssystem? Eller har ditt f\u00f6retag ett underh\u00e5llssystem sedan tidigare? Oavsett vad s\u00e5 syftar den h\u00e4r utbildningen till att skapa mer f\u00f6rst\u00e5else f\u00f6r hur ett underh\u00e5llssystem kan effektivisera och underl\u00e4tta arbetet, b\u00e5de p\u00e5 individniv\u00e5 och organisationsniv\u00e5. Vill du f\u00f6rst\u00e5 helheten och f\u00e5 en genomg\u00e5ng i de grundl\u00e4ggande riktlinjerna f\u00f6r hur ett underh\u00e5llssystem h\u00e4nger ihop s\u00e5 ska du g\u00e5 den h\u00e4r utbildningen. Helheten \u00e4r n\u00e4mligen viktig f\u00f6r att du ska kunna f\u00f6rst\u00e5 detaljerna.<\/p>

Observera att utbildningen \u00e4r webbaserad och helt oberoende av tid och rum. V\u00e4lkommen med din bokning eller intresseanm\u00e4lan!<\/p>

Ladda ned kursplanen h\u00e4r.<\/a><\/p>", "CourseDescriptionShort": "Har ditt f\u00f6retag nyligen skaffat ett underh\u00e5llssystem? Eller har ditt f\u00f6retag ett underh\u00e5llssystem sedan tidigare? Oavsett vad s\u00e5 syftar den h\u00e4r utbildningen till att skapa mer f\u00f6rst\u00e5else f\u00f6r hur ett underh\u00e5llssystem kan effektivisera och underl\u00e4tta arbetet, b\u00e5de p\u00e5 individniv\u00e5 och organisationsniv\u00e5. Utbildningen \u00e4r webbaserad och kan genomf\u00f6ras oberoende av tid och rum.<\/span>", "CourseGoal": null, "TargetGroup": null, "Prerequisites": null, "CourseAfter": null, "Quote": null, "Days": null, "StartTime": null, "EndTime": null, "RequireCivicRegistrationNumber": false, "ParticipantVat": 25, "OnDemand": true, "OnDemandAccessDays": 365, "Subjects": [], "Categories": [ { "CategoryName": "Digital underh\u00e5llning datuml\u00f6s" }, { "CategoryName": "Utbildningar" } ], "PriceNames": [ { "PriceNameId": 4214, "PriceNameDescription": "Deltagaravgift", "PublicPriceName": true, "GroupPrice": false, "Price": 2900, "PriceNameCode": null }, { "PriceNameId": 4360, "PriceNameDescription": "Kursavgift", "PublicPriceName": true, "GroupPrice": true, "Price": 1, "PriceNameCode": null }, { "PriceNameId": 4214, "PriceNameDescription": "Deltagaravgift", "Price": 2900, "MaxParticipantNumber": null, "NumberOfParticipants": null, "DiscountPercent": 0 }, { "PriceNameId": 4360, "PriceNameDescription": "Kursavgift", "Price": 1, "MaxParticipantNumber": null, "NumberOfParticipants": null, "DiscountPercent": 0 } ], "CustomFields": [], "@curl": { "url": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/CourseTemplates(538349)?%24select=CourseTemplateId%2CCourseName%2CInternalCourseName%2CImageUrl%2CCourseDescription%2CCourseDescriptionShort%2CCourseGoal%2CTargetGroup%2CPrerequisites%2CCourseAfter%2CQuote%2CDays%2CStartTime%2CEndTime%2CRequireCivicRegistrationNumber%2CParticipantVat%2COnDemand%2COnDemandAccessDays&%24expand=Subjects%28%24select%3DSubjectName%3B%29%2CCategories%28%24select%3DCategoryName%3B%29%2CPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%2CEvents%28%24filter%3DHasPublicPriceName+and+StatusId+eq+1+and+CustomerId+eq+null+and+CompanySpecific+eq+false+and+OnDemand+and+OnDemandPublished%3B%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%24select%3DPriceNameId%2CPriceNameDescription%2CPrice%2CMaxParticipantNumber%2CNumberOfParticipants%2CDiscountPercent%3B%29%2CEventDates%28%24orderby%3DStartDate%3B%24select%3DStartDate%2CEndDate%3B%29%2CSessions%28%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%3B%24filter%3DHasPublicPriceName%3B%29%2CPaymentMethods%3B%24orderby%3DStartDate+asc%3B%24select%3DEventId%2CCity%2CParticipantNumberLeft%2CMaxParticipantNumber%2CStartDate%2CEndDate%2CAddressName%2CLocationId%2CParticipantVat%2CBookingFormUrl%2COnDemand%2COnDemandPublished%2COnDemandAccessDays%29%2CCustomFields%28%24filter%3DShowOnWeb%3B%24select%3DCustomFieldId%2CCustomFieldName%2CCustomFieldType%2CCustomFieldValue%2CCustomFieldChecked%2CCustomFieldDate%2CCustomFieldAlternativeId%2CCustomFieldAlternativeValue%3B%29&cache=false", "content_type": "application\/json; charset=utf-8", "http_code": 200, "header_size": 264, "request_size": 2079, "filetime": -1, "ssl_verify_result": 0, "redirect_count": 0, "total_time": 0.233768, "namelookup_time": 0.000487, "connect_time": 0.004013, "pretransfer_time": 0.018443, "size_upload": 0, "size_download": 4838, "speed_download": 20695, "speed_upload": 0, "download_content_length": 4838, "upload_content_length": 0, "starttransfer_time": 0.233712, "redirect_time": 0, "redirect_url": "", "primary_ip": "83.140.23.47", "certinfo": [], "primary_port": 443, "local_ip": "172.22.223.92", "local_port": 47767, "http_version": 3, "protocol": 2, "ssl_verifyresult": 0, "scheme": "HTTPS", "appconnect_time_us": 18337, "connect_time_us": 4013, "namelookup_time_us": 487, "pretransfer_time_us": 18443, "redirect_time_us": 0, "starttransfer_time_us": 233712, "total_time_us": 233768 }, "@headers": { "content-length": [ "4838" ], "content-type": [ "application\/json; charset=utf-8" ], "date": [ "Fri, 01 Jul 2022 08:28:48 GMT" ], "strict-transport-security": [ "max-age=16000000;" ], "referrer-policy": [ "strict-origin-when-cross-origin" ], "x-xss-protection": [ "0" ], "x-forwarded-proto": [ "https" ] }, "EventId": 1883442, "City": "Digital utbildning", "ParticipantNumberLeft": null, "MaxParticipantNumber": null, "StartDate": "2500-01-01T00:00:00+01:00", "EndDate": "2500-01-02T00:00:00+01:00", "AddressName": null, "LocationId": 23089, "BookingFormUrl": "https:\/\/app.eduadmin.se\/form\/idhammar\/1883442", "OnDemandPublished": true, "EventDates": [], "Sessions": [], "PaymentMethods": [ { "PaymentMethodId": 1, "PaymentMethodName": "Faktura" } ], "CourseTemplate": { "@odata.context": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/$metadata#CourseTemplates\/$entity", "CourseTemplateId": 538349, "CourseName": "Att f\u00f6rst\u00e5 ett underh\u00e5llssystem", "InternalCourseName": "Att f\u00f6rst\u00e5 ett underh\u00e5llssystem", "ImageUrl": null, "CourseDescription": "

Har ditt f\u00f6retag nyligen skaffat ett underh\u00e5llssystem? Eller har ditt f\u00f6retag ett underh\u00e5llssystem sedan tidigare? Oavsett vad s\u00e5 syftar den h\u00e4r utbildningen till att skapa mer f\u00f6rst\u00e5else f\u00f6r hur ett underh\u00e5llssystem kan effektivisera och underl\u00e4tta arbetet, b\u00e5de p\u00e5 individniv\u00e5 och organisationsniv\u00e5. Vill du f\u00f6rst\u00e5 helheten och f\u00e5 en genomg\u00e5ng i de grundl\u00e4ggande riktlinjerna f\u00f6r hur ett underh\u00e5llssystem h\u00e4nger ihop s\u00e5 ska du g\u00e5 den h\u00e4r utbildningen. Helheten \u00e4r n\u00e4mligen viktig f\u00f6r att du ska kunna f\u00f6rst\u00e5 detaljerna.<\/p>

Observera att utbildningen \u00e4r webbaserad och helt oberoende av tid och rum. V\u00e4lkommen med din bokning eller intresseanm\u00e4lan!<\/p>

Ladda ned kursplanen h\u00e4r.<\/a><\/p>", "CourseDescriptionShort": "Har ditt f\u00f6retag nyligen skaffat ett underh\u00e5llssystem? Eller har ditt f\u00f6retag ett underh\u00e5llssystem sedan tidigare? Oavsett vad s\u00e5 syftar den h\u00e4r utbildningen till att skapa mer f\u00f6rst\u00e5else f\u00f6r hur ett underh\u00e5llssystem kan effektivisera och underl\u00e4tta arbetet, b\u00e5de p\u00e5 individniv\u00e5 och organisationsniv\u00e5. Utbildningen \u00e4r webbaserad och kan genomf\u00f6ras oberoende av tid och rum.<\/span>", "CourseGoal": null, "TargetGroup": null, "Prerequisites": null, "CourseAfter": null, "Quote": null, "Days": null, "StartTime": null, "EndTime": null, "RequireCivicRegistrationNumber": false, "ParticipantVat": 25, "OnDemand": true, "OnDemandAccessDays": null, "Subjects": [], "Categories": [ { "CategoryName": "Digital underh\u00e5llning datuml\u00f6s" }, { "CategoryName": "Utbildningar" } ], "PriceNames": [ { "PriceNameId": 4214, "PriceNameDescription": "Deltagaravgift", "PublicPriceName": true, "GroupPrice": false, "Price": 2900, "PriceNameCode": null }, { "PriceNameId": 4360, "PriceNameDescription": "Kursavgift", "PublicPriceName": true, "GroupPrice": true, "Price": 1, "PriceNameCode": null } ], "CustomFields": [], "@curl": { "url": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/CourseTemplates(538349)?%24select=CourseTemplateId%2CCourseName%2CInternalCourseName%2CImageUrl%2CCourseDescription%2CCourseDescriptionShort%2CCourseGoal%2CTargetGroup%2CPrerequisites%2CCourseAfter%2CQuote%2CDays%2CStartTime%2CEndTime%2CRequireCivicRegistrationNumber%2CParticipantVat%2COnDemand%2COnDemandAccessDays&%24expand=Subjects%28%24select%3DSubjectName%3B%29%2CCategories%28%24select%3DCategoryName%3B%29%2CPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%2CEvents%28%24filter%3DHasPublicPriceName+and+StatusId+eq+1+and+CustomerId+eq+null+and+CompanySpecific+eq+false+and+OnDemand+and+OnDemandPublished%3B%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%24select%3DPriceNameId%2CPriceNameDescription%2CPrice%2CMaxParticipantNumber%2CNumberOfParticipants%2CDiscountPercent%3B%29%2CEventDates%28%24orderby%3DStartDate%3B%24select%3DStartDate%2CEndDate%3B%29%2CSessions%28%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%3B%24filter%3DHasPublicPriceName%3B%29%2CPaymentMethods%3B%24orderby%3DStartDate+asc%3B%24select%3DEventId%2CCity%2CParticipantNumberLeft%2CMaxParticipantNumber%2CStartDate%2CEndDate%2CAddressName%2CLocationId%2CParticipantVat%2CBookingFormUrl%2COnDemand%2COnDemandPublished%2COnDemandAccessDays%29%2CCustomFields%28%24filter%3DShowOnWeb%3B%24select%3DCustomFieldId%2CCustomFieldName%2CCustomFieldType%2CCustomFieldValue%2CCustomFieldChecked%2CCustomFieldDate%2CCustomFieldAlternativeId%2CCustomFieldAlternativeValue%3B%29&cache=false", "content_type": "application\/json; charset=utf-8", "http_code": 200, "header_size": 264, "request_size": 2079, "filetime": -1, "ssl_verify_result": 0, "redirect_count": 0, "total_time": 0.233768, "namelookup_time": 0.000487, "connect_time": 0.004013, "pretransfer_time": 0.018443, "size_upload": 0, "size_download": 4838, "speed_download": 20695, "speed_upload": 0, "download_content_length": 4838, "upload_content_length": 0, "starttransfer_time": 0.233712, "redirect_time": 0, "redirect_url": "", "primary_ip": "83.140.23.47", "certinfo": [], "primary_port": 443, "local_ip": "172.22.223.92", "local_port": 47767, "http_version": 3, "protocol": 2, "ssl_verifyresult": 0, "scheme": "HTTPS", "appconnect_time_us": 18337, "connect_time_us": 4013, "namelookup_time_us": 487, "pretransfer_time_us": 18443, "redirect_time_us": 0, "starttransfer_time_us": 233712, "total_time_us": 233768 }, "@headers": { "content-length": [ "4838" ], "content-type": [ "application\/json; charset=utf-8" ], "date": [ "Fri, 01 Jul 2022 08:28:48 GMT" ], "strict-transport-security": [ "max-age=16000000;" ], "referrer-policy": [ "strict-origin-when-cross-origin" ], "x-xss-protection": [ "0" ], "x-forwarded-proto": [ "https" ] } }, "Price": { "PriceNameId": 4214, "PriceNameDescription": "Deltagaravgift", "Price": 2900, "MaxParticipantNumber": null, "NumberOfParticipants": null, "DiscountPercent": 0 } }

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration