Automation för underhållspersonal

Kursbeskrivning

Underhållsarbetet förändras! I dagens moderna fabriker möter underhållspersonalen mer och mer automatiserade lösningar. För att framgångsrikt utöva sina arbetsuppgifter behövs, utöver kunskaper i mekanik och el, även förståelse för automation. Att kunna avgöra om felet är mekaniskt, elektriskt eller kräver vidare kompetens i automation spar både tid och resurser. Finns där även kunskap om enklare felsökningar i automatiserade system blir detta en stor tillgång för företaget.

Upplägg

Teori varvas med praktiska övningar i Siemens TIA-portal. Deltagarna arbetar i mindre grupper med en övningsrigg för PLC-programmering innehållande Siemens S7 1214C, aktuatorer och givare. Även om ni är vana vid att använda andra styrsystem, så är kunskaperna från utbildningen applicerbara och logiken densamma.

Kursinnehåll

 • Grundläggande digitalteknik och logiska grundfunktioner
 • Uppbyggnad av mekatroniska system från sensor, via styrenhet till aktuator
 • Vanligt förekommande industriella givare, deras uppbyggnad och funktion
 • Principerna för grundläggande styrteknik och reglerteknik
 • Grundläggande PLC programmering
 • Felsökning, modifiering och förbättring av befintliga PLC-program
 • El-schemaläsning för felsökning i automatiserade system
 • Grundläggande robotteknik
 • Industrirobotars uppbyggnad och användningsområden
Ladda gärna ned kursbladet genom att klicka här!

Syfte

Kursen syftar till att ge en praktisk förståelse för hur produktions-automation fungerar samt hur man framgångsrikt felsöker och utför avhjälpande underhåll i automatiserade system.


 • Kursmål
  •  Förståelse för grundläggande PLC programmering
  •  Kunna felsöka, modifiera och förbättra befintliga PLC program
  •  Kunna felsöka och åtgärda vanligt förekommande fel i mekatroniska sammanhang
  •  Grundläggande förståelse för industrirobotars uppbyggnad och användningsområden
 • Målgrupp
  All underhållspersonal, såsom underhållstekniker, mekaniker, elektriker eller operatörer. För att kunna tillgodogöra sig kursens innehåll krävs en grundläggande förståelse för el och schemaläsning motsvarande kursen elkunskap steg 1.

DEBUG: null

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration