Certifiering till tribologitekniker (Instudering)

Kursbeskrivning

Efter de tre grundkurserna, Tribologi och smörjteknik del 1, 2 och 3, finns möjlighet att gå vidare till certifiering. Det är Tribologen AB i samarbete med Tribologigruppen som genomför tentamen och utfärdar certifikaten efter godkänd tentamen. Idhammar erbjuder två instuderingsdagar i anslutning till tentamen för att öka deltagarnas chanser att klara tentamen och examineras till certifierad tribologitekniker. 

Anmälan till tentamen sker direkt till Tribologen AB genom att klicka här och skicka in formuläret.

Välkommen!

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration

Våra mest populära utbildningar just nu

Asset Management (Certificate)

Asset Management är ett sammanhållet och strukturerat arbetssätt för förvaltning av anläggningstillgångar under hela livscykeln.

Att leda och utveckla underhållet

Att driva och utveckla underhållsverksamheten ställer höga krav på ledarna som förväntas lyckas med just det.

Grundorsaksanalys RCA

Metoden för RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker.