Digital underhållsutbildning

Kursbeskrivning

Utbildningen syftar till att skapa en helhetsbild av vad underhåll är samt förståelse för hur man driver ett produktivt underhåll och vilken roll underhållet spelar i företaget. Syftet är också att skapa förståelse för vilka olika underhållsaktiviteter som finns inom underhåll och vad de syftar till.

Utbildningen genomförs på webben. För att registrera deltagaren behöver vi en e-postadress. Deltagaren får sedan en länk med en inbjudan och kan enkelt logga in och påbörja utbildningen. Vi rekommenderar dator för genomförandet.

Ladda ned kursplanen här.

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration

Våra mest populära utbildningar just nu

Asset Management (Certificate)

Asset Management är ett sammanhållet och strukturerat arbetssätt för förvaltning av anläggningstillgångar under hela livscykeln.

Att leda och utveckla underhållet

Att driva och utveckla underhållsverksamheten ställer höga krav på ledarna som förväntas lyckas med just det.

Grundorsaksanalys RCA

Metoden för RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker.