FU av elektrisk utrustning

Kursbeskrivning

Utbildningen syftar till att få en förståelse för betydelsen av ett väl fungerande underhåll samt få förståelse för olika metoder.

Utbildningen ger vidare kunskaper i:
 • Att underhåll är en viktig faktor för produktion och driftsäkerhet
 • Att legala krav ställs på förebyggande underhåll inom olika områden
 • Hur internkontroll realiseras och genomförs
 • Begreppet kritikalitet
 • Systematisk uppbyggnad av förebyggande underhåll
 • Förebyggande åtgärder på kraftelektronik
 • Att underhåll omfattar åtgärder från kravspecifikation till drift
 • Hur konstruktioner och val av modern utrustning kan påverka driftsäkerheten
 • Grunderna för FFT (frekvensanalys)
 • Krav och åtgärder rörande EMC, och ESD inklusive åskskydd
Ladda ner kursbladet genom att klicka här.
Kursinnehåll

Produktion och driftsäkerhet

 • Vad menas med driftsäkerhet/anläggningseffektivitet?
 • Nollfelsarbete – en utopi

Praktiskt förebyggande underhåll

 • Vilka inspektioner skall och kan utföras i praktiken?
 • Vilka legala inspektionskrav finns?

FU på kraftelektronik

 • Tyristordrifter
 • Frekvensomriktardrifter
 • Exempel på praktiskt utförande

Moderna hjälpmedel

 • Vad är frekvensanalys?
 • Vad kan vi utläsa av analysen?
 • Exempel

Särsystem

 • Ex-klassade system
 • Batteribackup (UPS)
 • Systematiskt upplägg av förebyggande underhåll
 • FU – historia och utveckling
 • Inventeringsfasen
 • Indelning av utrustning
 • Standardtexter
 • Prioriteringar
 • Utförandefrekvens
 • Rondering
 • Val av inspektör
 • Instruktioner och dokumentation
 • Uppföljning
 • Erfarenhetsåterföring
 • Underhållssystemet
 • Övningsuppgifter

Nätanalys och faskompensering

 • Hur ser vårt nät ut?
 • Transienter och övertoner
 • Val av kondensatorer och filter

EMC och ESD

 • Kravbild vid inköp och installation
 • Hur säkerställer vi vår utrustning vid åska?
 • Elektrostatisk urladdning (ESD)
 • Kursmål

  Efter genomförd utbildning ska deltagaren:

  · förstå betydelsen av ett väl fungerande FU.

  · kunna arbeta med FU, från upplägg till genomförande av korrekta inspektioner.

  · kunna fördela inspektioner och tillståndskontroller.

 • Målgrupp
  Elektriker, arbetsledare, elingenjörer.
DEBUG: null

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration