Skip to content
Menu
Menu
« Bakåt

FU av elektrisk utrustning


Kursbeskrivning

Utbildningen syftar till att få en förståelse för betydelsen av ett väl fungerande underhåll samt få förståelse för olika metoder. 
Utbildningen ger vidare kunskaper i: 

•  Att underhåll är en viktig faktor för produktion och driftsäkerhet 
•  Att legala krav ställs på förebyggande underhåll inom olika områden 
•  Hur internkontroll realiseras och genomförs 
•  Begreppet kritikalitet 
•  Systematisk uppbyggnad av förebyggande underhåll 
•  Förebyggande åtgärder på kraftelektronik 
•  Att underhåll omfattar åtgärder från kravspecifikation till drift 
•  Hur konstruktioner och val av modern utrustning kan påverka driftsäkerheten 
•  Grunderna för FFT (frekvensanalys) 
•  Krav och åtgärder rörande EMC, och ESD inklusive åskskydd 

Ladda ner kursbladet genom att klicka här!

Kursinnehåll


Produktion och driftsäkerhet 
•  Vad menas med driftsäkerhet/anläggningseffektivitet? 
•  Nollfelsarbete – en utopi 

Praktiskt förebyggande underhåll 
•  Vilka inspektioner skall och kan utföras i praktiken? 
•  Vilka legala inspektionskrav finns?

FU på kraftelektronik 
•  Tyristordrifter 
•  Frekvensomriktardrifter 
•  Exempel på praktiskt utförande 

Moderna hjälpmedel 
•  Vad är frekvensanalys? 
•  Vad kan vi utläsa av analysen? 
•  Exempel 

Särsystem 
•  Ex-klassade system 
•  Batteribackup (UPS) 
•  Systematiskt upplägg av förebyggande underhåll 
•  FU – historia och utveckling 
•  Inventeringsfasen 
•  Indelning av utrustning 
•  Standardtexter 
•  Prioriteringar 
•  Utförandefrekvens 
•  Rondering 
•  Val av inspektör 
•  Instruktioner och dokumentation 
•  Uppföljning 
•  Erfarenhetsåterföring 
•  Underhållssystemet 
•  Övningsuppgifter 

Nätanalys och faskompensering 
•  Hur ser vårt nät ut? 
•  Transienter och övertoner 
•  Val av kondensatorer och filter 

EMC och ESD 
•  Kravbild vid inköp och installation 
•  Hur säkerställer vi vår utrustning vid åska? 
•  Elektrostatisk urladdning (ESD)

Kursledare: Anders Herbertsson

Kursens mål

Efter genomförd utbildning ska deltagaren: 
•  förstå betydelsen av ett väl fungerande FU 
•  kunna arbeta med FU, från upplägg till genomförande av korrekta inspektioner 
•  kunna fördela inspektioner och tillståndskontroller

Målgrupp

Elektriker, arbetsledare, elingenjörer.

Tid

3 dagar, 08:00 - 17:00

Pris

Deltagaravgift 12 900 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Idhammar Produktion AB
Telegrafgatan 6A
169 72 Solna

+46(0)8-710 48 00

info@idhammar.se

Om oss
Villkor

© 2022 – Idhammar Produktion AB