FU av elektrisk utrustning

Kursbeskrivning

Utbildningen syftar till att få en förståelse för betydelsen av ett väl fungerande underhåll samt få förståelse för olika metoder.

Utbildningen ger vidare kunskaper i:
 • Att underhåll är en viktig faktor för produktion och driftsäkerhet
 • Att legala krav ställs på förebyggande underhåll inom olika områden
 • Hur internkontroll realiseras och genomförs
 • Begreppet kritikalitet
 • Systematisk uppbyggnad av förebyggande underhåll
 • Förebyggande åtgärder på kraftelektronik
 • Att underhåll omfattar åtgärder från kravspecifikation till drift
 • Hur konstruktioner och val av modern utrustning kan påverka driftsäkerheten
 • Grunderna för FFT (frekvensanalys)
 • Krav och åtgärder rörande EMC, och ESD inklusive åskskydd
Ladda ner kursbladet genom att klicka här.
Kursinnehåll

Produktion och driftsäkerhet

 • Vad menas med driftsäkerhet/anläggningseffektivitet?
 • Nollfelsarbete – en utopi

Praktiskt förebyggande underhåll

 • Vilka inspektioner skall och kan utföras i praktiken?
 • Vilka legala inspektionskrav finns?

FU på kraftelektronik

 • Tyristordrifter
 • Frekvensomriktardrifter
 • Exempel på praktiskt utförande

Moderna hjälpmedel

 • Vad är frekvensanalys?
 • Vad kan vi utläsa av analysen?
 • Exempel

Särsystem

 • Ex-klassade system
 • Batteribackup (UPS)
 • Systematiskt upplägg av förebyggande underhåll
 • FU – historia och utveckling
 • Inventeringsfasen
 • Indelning av utrustning
 • Standardtexter
 • Prioriteringar
 • Utförandefrekvens
 • Rondering
 • Val av inspektör
 • Instruktioner och dokumentation
 • Uppföljning
 • Erfarenhetsåterföring
 • Underhållssystemet
 • Övningsuppgifter

Nätanalys och faskompensering

 • Hur ser vårt nät ut?
 • Transienter och övertoner
 • Val av kondensatorer och filter

EMC och ESD

 • Kravbild vid inköp och installation
 • Hur säkerställer vi vår utrustning vid åska?
 • Elektrostatisk urladdning (ESD)
 • Kursmål

  Efter genomförd utbildning ska deltagaren:

  · förstå betydelsen av ett väl fungerande FU.

  · kunna arbeta med FU, från upplägg till genomförande av korrekta inspektioner.

  · kunna fördela inspektioner och tillståndskontroller.

 • Målgrupp
  Elektriker, arbetsledare, elingenjörer.

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration

Våra mest populära utbildningar just nu

Asset Management (Certificate)

Asset Management är ett sammanhållet och strukturerat arbetssätt för förvaltning av anläggningstillgångar under hela livscykeln.

Att leda och utveckla underhållet

Att driva och utveckla underhållsverksamheten ställer höga krav på ledarna som förväntas lyckas med just det.

Grundorsaksanalys RCA

Metoden för RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker.