Planering och schemaläggning 1

Kursbeskrivning

För att få en hög effektivitet i underhållet krävs att planering och beredning fungerar bra. En bra planering bygger på och skapar ett gott samarbete mellan produktion och underhåll. Vidare får den som är duktig på att planera ett jämnt resursutnyttjande och en bra avvägning mellan egen och inhyrd personal. Beredningen har som mål att säkra att rätt resurs, rätt material och rätt information är på plats när arbetet påbörjas. 


Kursen ger de nödvändiga grunderna i planering och beredning och vänder sig till personal som aktivt och ofta arbetar med planering och beredning oavsett om man är utförare eller har en specialiserad roll.


Ladda gärna ner kursplanen genom att klicka här!

Kursinnehåll

Kursen behandlar bland annat: 

 • hur man går från ett oplanerat till ett planerat arbetssätt.
 • hur en teknisk arbetsbeskrivning upprättas och hur man skriver instruktioner.
 • hur beredning och planering av små och stora arbeten går till.
 • hur beredning och planering kan effektiviseras med arbetslistor, materiallistor, resursutjämning och vid akutarbeten.
 • hur datorsystem kan användas för dagsplaner, veckoplaner och större arbeten.
 • Kursmål

  Få förståelse och verktyg för hur man bereder och planerar underhållsarbete.

 • Målgrupp

  All personal som utför och planerar underhållsarbete, exempelvis underhållsingenjörer, arbetsledare och reparatörer.

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration

Våra mest populära utbildningar just nu

Asset Management (Certificate)

Asset Management är ett sammanhållet och strukturerat arbetssätt för förvaltning av anläggningstillgångar under hela livscykeln.

Att leda och utveckla underhållet

Att driva och utveckla underhållsverksamheten ställer höga krav på ledarna som förväntas lyckas med just det.

Grundorsaksanalys RCA

Metoden för RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker.