Underhåll av pumpar och ventiler

Kursbeskrivning

I den här utbildningen behandlas underhållet av komponenterna ur många synvinklar:

 • Drift och skötsel
 • Justeringar
 • Förebyggande underhåll
 • Översyn och reparationer
 • Ekonomiska aspekter
Kursinnehåll
 • Allmän underhållsfilosofi
 • Underhållets allmänna principer
 • Behandling av mekaniska axeltätningar
 • Allmän tätningsteknik
 • Genomgång av olika former av packningar
 • Teori om värmeväxlare
 • Tillståndskontroll av värmeväxlare
 • Livstidskostnadstänkande för värmeväxlare
 • Att iaktta vid avställning av värmeväxlare
 • Underhåll av tub- och plattvärmeväxlare
 • Genomgång av olika ventiltypers uppbyggnad, funktion, terminologi och symboler
 • Genomgång av olika ventiltypers underhåll
 • Synpunkter på underhållsmässighet och driftsäkerhet
 • Livstidskostnadstänkande vid val av ventiler
 • Tillståndskontroll av ventiler
 • Säkerhetsaspekter vid ventilarbeten, låsning och förregling av ventiler
 • Felavhjälpning. Allmänna råd då fel uppstått på ventiler
 • Grundprinciper för pumpning
 • De vanligaste pumpkonstruktionerna
 • Översynsteknik
 • Den viktiga demonteringsfasen
 • Feldiagnostik
 • Spel och toleranser
 • Viktiga kontrollpunkter
 • Att iaktta vid monteringsfasen
 • Behandling av rullningslager
 • Uppriktningens ekonomiska värde
 • Uppriktningsteknikens grunder
 • Toleranskraven
 • Uppriktningsteknikens tio bud
 • Mjukfotskontroll – Justering
 • Beräkning och korrigering av termisk rörelse
 • Uppriktningsmetoder – Hjälpmedel
 • Tillståndskontroll av pumpar – metoder – system – parametrar – trenddiagram
 • Vibrationskontroll
 • Mätintervallernas betydelse
 • Reparationsmetoder, keramkompositer
 • Kursmål
  Kunna leda och utföra förekommande arbeten.
 • Målgrupp

  Mekaniker och underhållsledare som i sitt dagliga arbete ansvarar för eller arbetar med underhåll av pumpar, ventiler och värmeväxlare.

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration

Våra mest populära utbildningar just nu

Asset Management (Certificate)

Asset Management är ett sammanhållet och strukturerat arbetssätt för förvaltning av anläggningstillgångar under hela livscykeln.

Att leda och utveckla underhållet

Att driva och utveckla underhållsverksamheten ställer höga krav på ledarna som förväntas lyckas med just det.

Grundorsaksanalys RCA

Metoden för RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker.