Skip to content
Menu
Menu
« Bakåt

Underhåll av pumpar och ventiler


Kursbeskrivning

I den här utbildningen behandlas underhållet av komponenterna ur många synvinklar: 

•  Drift och skötsel 
•  Justeringar 
•  Förebyggande underhåll 
•  Översyn och reparationer 
•  Ekonomiska aspekter 

Kursinnehåll


•  Allmän underhållsfilosofi 
•  Underhållets allmänna principer 
•  Behandling av mekaniska axeltätningar 
•  Allmän tätningsteknik 
•  Genomgång av olika former av packningar 
•  Teori om värmeväxlare 
•  Tillståndskontroll av värmeväxlare 
•  Livstidskostnadstänkande för värmeväxlare 
•  Att iaktta vid avställning av värmeväxlare 
•  Underhåll av tub- och plattvärmeväxlare 
•  Genomgång av olika ventiltypers uppbyggnad, funktion, terminologi och symboler 
•  Genomgång av olika ventiltypers underhåll 
•  Synpunkter på underhållsmässighet och driftsäkerhet 
•  Livstidskostnadstänkande vid val av ventiler 
•  Tillståndskontroll av ventiler 
•  Säkerhetsaspekter vid ventilarbeten, låsning och förregling av ventiler 
•  Felavhjälpning. Allmänna råd då fel uppstått på ventiler 
•  Grundprinciper för pumpning 
•  De vanligaste pumpkonstruktionerna 
•  Översynsteknik 
•  Den viktiga demonteringsfasen 
•  Feldiagnostik 
•  Spel och toleranser 
•  Viktiga kontrollpunkter 
•  Att iaktta vid monteringsfasen 
•  Behandling av rullningslager 
•  Uppriktningens ekonomiska värde 
•  Uppriktningsteknikens grunder 
•  Toleranskraven 
•  Uppriktningsteknikens tio bud 
•  Mjukfotskontroll – Justering 
•  Beräkning och korrigering av termisk rörelse 
•  Uppriktningsmetoder – Hjälpmedel 
•  Tillståndskontroll av pumpar – metoder – system – parametrar – trenddiagram 
•  Vibrationskontroll 
•  Mätintervallernas betydelse 
•  Reparationsmetoder, keramkompositer

Kursens mål

Kunna leda och utföra förekommande arbeten.

Målgrupp

Mekaniker och underhållsledare som i sitt dagliga arbete ansvarar för eller arbetar med underhåll av pumpar, ventiler och värmeväxlare.

Tid

2 dagar, 08:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 10 800 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Idhammar Produktion AB
Telegrafgatan 6A
169 72 Solna

+46(0)8-710 48 00

info@idhammar.se

Om oss
Villkor

© 2022 – Idhammar Produktion AB