Underhållsförråd 2

Kursbeskrivning

Utbildningens syfte är att ge fördjupade kunskaper om förrådshållningens betydelse för företagets driftsäkerhet och ekonomi. Utbildningen ger kunskaper i hur man optimerar förrådshållningen samt hur inköpen fungerar.

För att kunna bedriva förrådsverksamheten på ett effektivt sätt krävs kunskaper i:
 • Driftsäkerhet
 • Ekonomi
 • Optimering av förrådshållningen
 • Beräkning av reservdelsbehov
 • Analysmetoder
 • Inköp/inköpsjuridik
Ladda ner kursbladet här.
Kursinnehåll

Företagens MA- och logistikverksamhet

 • Kapitalkostnader – Lönsamhet
 • Logistik – MA-kostnader Förrådet – en del i underhållsstrategin

Förrådets påverkan på underhållets produktivitet

Förrådets ekonomi och produktivitet

 • Produktivitet och ekonomi i förrådssammanhang
 • Totalekonomins påverkan av rätt förrådsstyrning

Definitioner och förrådstermer

 • Förklaringar av termer och begrepp

Identifiering av artiklar

 • Olika sätt att identifiera olika artiklar
 • Strategiska reservdelar – Hyllvärmare
 • Principer för artikelnumrering
 • Koppling till utrustningen i anläggningen – Standardisering
 • Användning av streckkoder

Förrådets effektivitet

 • Kostnader för underhållsförråd
 • Beräkning av förrådshållningskostnader
 • Servicegrad i förrådet

Analysmetoder

 • Beskrivning av olika analysmetoder såsom ABC-analys samt förbrukningsberäkning
 • Beräkning av säkerhetslager och AMA-faktorn

Inköp och beställning

 • Livstidskostnad
 • Leverantörs- och anbudsbedömning
 • Olika beställningssystem
 • Beräkning av ekonomisk orderkvantitet
 • Inköpsrutiner

Inköp – juridik

 • Nya köplagen – Avtal – Risk – Leverans –
 • Dröjsmål – Reklamation – Fel och brist

Organisation av förrådet

 • Centrala – Decentrala förråd
 • Var ska förrådet placeras?
 • Storlek – Personalbehov
 • Vad minskar resp. ökar förrådets värde?

Datorstöd

 • Beskrivning av en övergripande struktur för datoriserat förrådsstyrningssystem – Integration av systemet till underhåll & inköp
 • Kursmål

  Att ge deltagarna fördjupade kunskaper om förrådshållningens betydelse för företagets driftsäkerhet och ekonomi. Kursen ger kunskaper om hur man optimerar förrådshållningen samt hur inköpen fungerar.

 • Målgrupp

  Personal inom underhållsförrådsverksamheten som är ansvariga för förrådets hantering, styrning och ekonomi. Kursen lämpar sig också för underhållspersonal som arbetar med reservdelsberedning.

DEBUG: { "@odata.context": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/$metadata#CourseTemplates\/$entity", "CourseTemplateId": 398565, "CourseName": "Underh\u00e5llsf\u00f6rr\u00e5d 2", "InternalCourseName": "Underh\u00e5llsf\u00f6rr\u00e5d 2", "ImageUrl": null, "CourseDescription": "

Utbildningens syfte \u00e4r att ge f\u00f6rdjupade kunskaper om f\u00f6rr\u00e5dsh\u00e5llningens betydelse f\u00f6r f\u00f6retagets drifts\u00e4kerhet och ekonomi. Utbildningen ger kunskaper i hur man optimerar f\u00f6rr\u00e5dsh\u00e5llningen samt hur ink\u00f6pen fungerar.<\/span><\/p>F\u00f6r att kunna bedriva f\u00f6rr\u00e5dsverksamheten p\u00e5 ett effektivt s\u00e4tt kr\u00e4vs kunskaper i:

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration