Anmälan

Du kan anmäla dig till våra kurser per telefon, e-post, brev, fax eller via vår hemsida.

Bekräftelse

Efter anmälan får du en bekräftelse via e-post.
Skulle kursen vara fulltecknad tar Idhammar kontakt med dig och diskuterar andra lösningar.

Avbokningsregler

Om du av någon anledning får förhinder och inte kan delta kan platsen överlåtas till en kollega. Det är viktigt att du omgående meddelar detta till Idhammar.

Om inte annat avtalats så gäller följande avbokningsregler:

- Vid avbokning 4-2 veckor före kursstart, debiteras 50 % av kursavgiften, vid avbokning 2-0 veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften

- Den erlagda avgiften kan utnyttjas på valfri Idhammarkurs till motsvarande värde inom ett år efter kursstarten

- Sen avbokning kan även medföra debitering av hotellkostnaden enligt branschpraxis.

- Vid extrainsatt kurstillfälle anordnat på kundens begäran tillämpas andra avbokningsregler.

Inställd kurs

I de fall då deltagarantalet är för lågt förbehåller vi oss rätten att ställa in eller senarelägga en kurs senast två veckor före kursstart. Detta gäller även om föreläsare akut insjuknar och lämplig ersättare ej kan anskaffas. Idhammar ansvarar inte för, hos deltagaren, uppkomna kostnader vid inställande av kurs och i övrigt tillämpas köplagen.

Force majeure

Idhammar ansvarar ej för de fall då kursverksamheten hindras direkt eller indirekt genom myndighets åtgärd, strejk, blockad, lockout, oväder, krig eller annat som står utanför Idhammars kontroll.

Dokumentation

Dokumentation i form av kompendier/litteratur ingår i avgiften.

Intyg

Efter genomgången kurs erhåller kursdeltagaren ett intyg som bekräftar dennes kunskaper, förutsatt att deltagaren varit närvarande minst 2/3 av kurstiden. I vissa kurser genomförs ett prov för att verifiera att deltagarna har tillägnat sig kunskaperna som förmedlats.

Produktutveckling

Vi förbehåller oss rätten att kontinuerligt utveckla kursinnehållet för att på bästa sätt möta kundernas krav. Det innebär att kursprogrammet kan avvika från kurskatalogens beskrivning på vissa punkter.

Pris

Kursavgiften innefattar kurs, kursmaterial och dokumentation. Kost/dagpaket (middag ingår ej) faktureras tillsammans med kursavgiften från Idhammar. Logi och eventuell middag betalas direkt till hotellet antingen kontant, med kort eller fakturering. Alla priser är exklusive moms. Idhammar reserverar sig för eventuella prisjusteringar. Kursavgiften faktureras cirka 30 dagar före kursstart. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 8 %.