Nu finns den senaste artikeln av Idhammars Partner och Seniorkonsult Per Möller ute i Underhåll och Driftsäkerhet! Per diskuterar hur en genomtänkt organisation och tydliga roller förbättrar möjligheterna till att bedriva ett förstklassigt underhåll.

Har du någonsin hört uttrycket ”Att få spelet”, det vill säga att bli arg eller ”tokig” på någonting som inte fungerar som det skall?

När vi är ute och arbetar i olika företag är det tydligt att något medarbetare får ”spelet” på är att man inte får information eller besked om saker och ting som man tycker det är självklart att man borde fått reda på. Det kan vara lite som historien om ”alla, någon, vem som helst och ingen”.

När det gäller underhåll så får vi ofta höra att man inget fått veta om nya projekt eller ny teknik som berör anläggningarna man arbetar i. Eller att rutiner skall ändras utan att medarbetarna får tillräcklig information eller får veta syftet med förändringarna. Ett annat vanligt problem är att man inte vet vilken underhållsstrategi eller underhållsnivå som skall tillämpas på anläggningarna. Inte sällan får ”ledningen” eller chefen klä skott för dessa missförhållanden. För det är ju just det som det är om vi skall vara uppriktiga – missförhållanden. Men dessa sker ju oftast inte med uppsåt eller mening utan är ett resultat av en oklar organisation.

Läs hela artikeln här.