Midroc Project Management AB har förvärvat Idhammar Produktion AB. Därmed stärker Midroc sitt erbjudande inom Asset Management och underhåll samtidigt som Idhammars förmåga att stötta sina kunders utveckling och tillgodose marknadens behov ökar.

Förvärvet är ett led i Midrocs strategi att möta efterfrågan inom området. Målet är att genom samarbete länka ihop det kunnande som finns inom Idhammar och Midroc Project Management för att därigenom i allt större utsträckning stötta verksamheter inom industri och infrastruktur i arbetet mot ökad effektivitet, störningsfrihet och hållbarhet.

Midroc Project Management är ett ledande konsultbolag inom energi, industri, bygg och infrastruktur, med specialisering på lösningar inom bland annat projektledning, underhållsutveckling, Engineering, underhållsstopp och HSE-Q. Stefan Kronman, vd på Midroc Project Management:

– Vi är mycket glada att Idhammar ansluter sig till oss. Det finns sedan länge en god relation mellan bolagen och Idhammar har en eftertraktad kompetens som efterfrågas på marknaden. Tillsammans kommer vi att utvidga våra redan etablerade erbjudanden inom Asset Management och Underhåll.

– Idhammar stod inför ett vägskäl att antingen växa vidare i egen regi eller inom ramen för en större organisation. När Midroc visade intresse kändes det helt rätt. Tillsammans kan vi öka värdet för våra kunder genom att samla två experter under samma tak, säger Jan-Olof Hilmerstam, vd Idhammar.

– Tillsammans kommer vi skapa spännande möjligheter och erbjuda spetskompetens när det gäller kvalificerade konsulttjänster och utbildningar inom Asset Management och underhåll. För våra medarbetare innebär detta utökade möjligheter till kompetensutveckling och specialisering inom området, säger Stefan Kronman.

Idhammar kommer att vara ett dotterbolag till Midroc Project Management. Tidigare ägare, Jan-Olof Hilmerstam, Per Möller och Jonas Åkerlund, kommer fortsatt att vara aktiva i Idhammar i sina nuvarande roller och utveckla Idhammar som en ledande aktör inom Asset Management och Underhåll.

För mer information:

Stefan Kronman, VD Midroc Project Management, +46 10 4707186, stefan.kronman@midroc.se

Jan-Olof Hilmerstam, VD Idhammar, +46708 292333, jan-olof.hilmerstam@idhammar.se