Under våren lanserar Idhammar den digitala utbildningen Att förstå ett underhållssystem. Det blir den första av Idhammars utbildningar som genomförs helt och hållet på webben. 

”Vi har under många år upplevt ett utbildningsbehov gällande grundläggande förståelse av underhållssystem”, säger Jenny Karlsson, utbildningsansvarig på Idhammar. “Genom att ta fram Att förstå ett underhållssystem som e-utbildning erbjuder vi ett tillgängligt och flexibelt lärande för alla delar av organisationen.” 

Utöver e-utbildningen har också två digitala kunskapstester tagits fram.

Kunskapstest för Underhållstekniker och Kunskapstest för Underhållsledare ger möjlighet att testa kunskapen i underhållsteknik och underhållsledning, i enlighet med EFNMS kunskapskrav.

 “Testerna ger organisationen möjlighet att på ett smidigt sätt tydliggöra medarbetarnas utvecklingsbehov, både på individ- och gruppnivå. Kartläggningen kan även ligga till grund för verksamhetens utvecklingsplan”, avslutar Jenny. 

Hoppas att ni är lika motiverade till digital utbildning som vi är! 
Läs mer genom att klicka dig vidare till respektive utbildningssida nedan. 

Att förstå ett underhållssystem

Vill du förstå helheten och få en genomgång i de grundläggande riktlinjerna för hur ett underhållssystem hänger ihop? Den här utbildningen syftar till att skapa mer förståelse för hur ett underhållssystem kan effektivisera och underlätta arbetet, både på individnivå och organisationsnivå. 

Kunskapstest Underhållsledare

Vill ni veta vad era medarbetare har för utvecklingsbehov inom underhållsledarskap? Nu erbjuder vi möjligheten att testa kunskapen, i enlighet med EFNMS kunskapskrav. Kunskapstestets resultat sammanställs i en rapport som kan användas för att objektivt kartlägga eventuella utbildningsbehov.

Kunskapstest Underhållstekniker

Vill ni veta vad era medarbetare har för utvecklingsbehov inom underhållsteknik? Nu är det möjligt att testa kunskapen i underhållsteknik i enlighet med EFNMS kunskapskrav för certifierad underhållstekniker. Kunskapstestets resultat kan användas för att objektivt kartlägga eventuella utbildningsbehov för hela organisationen.