Många människor gör regelbundet hälsokontroller. De kan vara finansierade privat eller som en del i ett företagshälsovårdspaket. Kontrollerna finns i olika paketlösningar, allt från enkla till mycket avancerade. 

Det kan vara analyser baserade på enkla blodtest, större genomgångar med flera testparametrar, genomgripande kontroller med tester av alla olika slag eller MR-Scanning (magnetkamera) av hela kroppen för att hitta avvikelser och begynnande sjukdomar. Vissa kontroller görs riktat, till exempel analys av tarmflora eller arbets-EKG för att kontrollera hjärtat under belastning. Det senare räddade troligtvis livet på en av mina vänner när han blev avkommenderad från träningscykeln och körd till sjukhus för akut hjärtkirurgi. Jaha, tänker ni kanske, nu ska han skriva om tillståndskontroller på maskiner och dra paralleller till det här. Men icke, jag vet att ni i många fall är duktiga på att ta både puls och blodtryck på er utrustning. Det jag tänkte skriva om är hur ni tar reda på hälsotillståndet hos er organisation och på ert underhåll.

Varför tycker jag då detta är angeläget? Jo, jag har gjort över 100 ”hälsokontroller”, eller underhållsaudits, som vi föredrar att kalla dem, under åren som jag har varit verksam som konsult. Inte i något fall har jag mött en patient som varit vid full vigör. En del har varit i huvudsak friska men behövt lite motion och friskvård, andra har varit döende och kastat in handduken kort efter genomgången. Precis som med hälsokontroller så kan man göra en underhållsaudit i varierande djup och precis som vid en läkarundersökning så har vi en grundläggande metodik för våra analyser. Denna bygger i allt väsentligt på SiQ-metodik för kvalitetsanalys. Den metodiken har vi applicerat på underhållsområdet. Vid behov så lägger vi till fler lager på denna modell beroende på fokusområden.

Enklast är att göra en audit över hur en delprocess fungerar, vanligt är att analysera hur planering och beredning fungerat vid ett storstopp. Fördelen med det är att analysen blir avgränsad och har ”mindre volym”. Ibland gör vi så kallade nyckeltalsanalyser där vi kikar på ett antal signifikanta nyckeltal i drifts- och underhållsorganisationen. Det ger en översiktsbild som är tämligen ytlig men som räcker för att borra vidare. Efter att ha analyserat många företag, stora som små, svenska som utländska, så är jag helt på det klara med att orsaken till de främsta möjligheterna till förbättring ligger i organisationens kultur, samverkan, kompetens och ledarskap. Övriga faktorer som exempelvis system, hjälpmedel och arbetssätt är viktiga, men dessa faktorer är helt avgörande. Då inställer sig givetvis frågan: Kan vi mäta och analysera dessa faktorer? Svaret är att det kan vi, men färdigheterna tar tid att utveckla och kräver stöd av annan kompetens än den vanliga instrumentella underhållskompetensen.

I vår stora hälsoundersökning med fokus på driftsäkerhet och underhåll omfattas samtliga delar i processen och alla ingående organisationsdelar – oftast teknik, underhåll och produktion. Här tränger vi verkligen in i det stora cirkulationssystemet underhåll som är livsuppehållande i många företag. Hur är statusen och hur ser prognosen ut? Är eventuella brister åtgärdbara och vad är livtidsvinsten med att realisera förbättringspotentialen? När vi genomgår en egen hälsoundersökning så vill vi ju allra helst höra att vi är kärnfriska. Men är det så att det finns avvikelser, att vi har för högt BMI, det vill säga är överviktiga (eller underlånga) eller om blodtrycket är högt så vill vi ha råd och dåd.

Råden måste vara konkreta och realiserbara, det senare är ju den mest knepiga biten. Att göra kontrollen och analysen är det enkla, men hur tar vi oss från ett nuläge till ett annat önskat läge? Det är just här som kultur, samverkan, kompetens och ledarskap blir helt avgörande. Kan vi adressera och påverka dessa faktorer kan vi uppnå utveckling och positiv förändring. Om inte är det risk att vi fastnar eller hamnar i negativa spiraler. Hur många förutom undertecknad har bantat mer än en gång?

Så för att sammanfatta – vill du vara trygg i att du har bra hälsa, gör ett hälsotest. Vill du vara trygg i hög driftsäkerhet och ett effektivt underhåll, starta med en underhållsaudit. Jag kan dessutom garantera att båda aktiviteterna är väl investerade slantar.

företagsanpassade utbildningar

Underhåll

Effektivare och mer genomtänkta arbeten ger betydande besparingar. Våra konsulter stöttar i underhåll av anläggningar och processer för att nå högre kapacitet, bättre verkningsgrader och problemfri drift.