ISO 45 001 är fastställd. Med detta har världen för första gången fått en globalt accepterad standard för arbetsmiljö. Den nya standarden lägger större vikt vid god fysisk likväl som psykisk arbetsmiljö.

ISO har i samarbete med ILO genomfört ett projekt för att, baserat på samma struktur som ISO 9 001 och ISO 14 001, skapa en standard för Arbetsmiljöledningssystem. En av utgångspunkterna har varit den gamla standarden OHSAS 18 001.

Arbetet är nu slutfört och ISO 45 001 är med stor majoritet fastställd av den internationella standardiseringsorganisationen ISO. Det är med andra ord hög tid att ta åt sig nyheterna i standarden och börja arbetet med att uppgradera verksamhetens arbetsmiljöarbete.

Idhammar erbjuder tillsammans med Röset AB en tvådagarsutbildning för att förse deltagarna med förståelse kring arbetsmiljöledningssystem och hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan ledas, planeras, kontrolleras, följas upp och utvärderas i enlighet med ISO 45 001.

Mer information finner du på kurssidan. Välkommen!

företagsanpassade utbildningar

ISO 45 001 – Utbildning

Det är med andra ord hög tid att ta åt sig nyheterna i standarden och börja arbetet med att uppgradera verksamhetens arbetsmiljöarbete.