Ekonomi och retorik för strategisk underhållsutveckling

Ekonomi & retorik för strategisk underhållsutveckling

– en fortsättning på “Att leda och utveckla underhållet” eller liknande utbildning.

Utbildningen syftar till att öka Underhållsledningens förmåga att formulera och argumentera för ekonomiskt hållbar underhållsutveckling. Utbildningen består av fyra utbildningsdagar plus en utbildningsdag som genomförs på distans.

Under utbildningen arbetar vi med metoder och strategier för hur man skall lägga fram underhållsutveckling som ett business case. Att kunna argumentera för och få högsta ledningens förståelse och medhåll för att genomföra utvecklingsprogram för driftsäkerhet och underhåll.

Med inriktning underhåll och industriella anläggningstillgångar är detta en utbildning som kommer att stödja underhållsansvariga och underhållschefer i arbetet med att driva frågor som resulterar i hög anläggningseffektivitet, bevarande av anläggningskapital, hållbarhet och minimerade risker i verksamheter av olika slag.

Utbildningen riktar sig till ledning och personal inom ledande befattningar såsom: Underhålls- och produktionsledning och anläggnings- och driftsäkerhetsansvariga. Vi tror att denna utbildning utgör en naturlig fortsättning på vår certifieringskurs ”Att leda och utveckla underhållet” eller annan liknande utbildning. Vi ser gärna att deltagaren har några års erfarenhet av att leda underhållsverksamhet eller liknade befattning.

Kurstillfällen

7 okt 09:00-17:00 Hackholmsund Konferens
8 okt 08:00-17:00 Hackholmsund Konferens
15 dec 08:00-17:00 Distans
16 dec 09:00-17:00 Hackholmsund Konferens
17 dec 08:00-17:00 Hackholmsund Konferens