Instudering inför certifiering

Instudering inför certifiering till underhållsledare

Instuderingstillfälle för dig som vill fräscha upp kunskaperna inför tentamen för certifiering till European Expert in Maintenance Management.

Instuderingstillfälle för dig som vill fräscha upp kunskaperna inför tentamen för certifiering till European Expert in Maintenance Management och därmed öka sannolikheten att klara tentamen. Tentamen arrangeras av Svenskt Underhåll.

För att ge de som avser att skriva tentamen en större chans att lyckas arrangerar vi en instuderingskurs inför tentan. Under denna instuderingskurs går vi igenom de områden och färdigheter som vi erfarenhetsmässigt vet att de som tenterar måste behärska för att examinationen skall gå vägen. Vi avhandlar bland annat:

  • Driftsäkerhetsteori och beräkningar
  • Underhållsstrategier
  • Underhållsmetoder
  • Underhållets ekonomi
  • Nyckeltal
  • Livscykelkostnadsberäkningar

Datum: 15 – 17 september
Plats: Distansutbildning via Zoom

Mer information och anmälan till tentamen hittar du på Svenskt Underhålls hemsida. Höstens tillfälle för tentamen är 30 september. Din anmälan ska vara Svenskt Underhåll tillhanda senast 16 september. Mer information och anmälan till tentamen görs på deras hemsida.

Instudering inför certifiering till specialist som underhållstekniker

Instuderingstillfälle med fokus på underhållsteori för dig som vill fräscha upp kunskaperna inför tentamen för certifierad underhållstekniker.

De första två dagarna fokuserar på teorin kring underhåll som exempelvis nomenklautur, TPM, RCM, automation och arbetsmiljö. Den tredje dagen handlar främst om felsökning och verktyg som Root Cause Analysis. Instuderingsblocket avslutas med dag fyra och Excel. Excel är nämligen ett avsnitt på tentamen med hög felfrekvens.

Datum: 21 – 24 september
Plats: Distansutbildning via Zoom

Själva tentamen arrangeras av Riksorganisationen Svenskt Underhåll. Höstens tillfälle för tentamen är 1 oktober. Din anmälan ska vara Svenskt Underhåll tillhanda senast 16 september. Mer information och anmälan till tentamen görs på deras hemsida.