fbpx

Idhammar är ett ledande kunskapsföretag inom Produktion, Underhåll och Asset Management. Våra tjänster syftar till att förbättra värdeskapande processer inom ramen för Produktion, Underhåll och Asset Management. Det gör vi genom utbildningar, konsulttjänster och resursförstärkning.

Våra kompetenshöjande utbildningar ökar kundens förmåga att hantera sina materiella tillgångar likväl som att leda och utveckla medarbetarna.

Konsulttjänsterna avser främst projekt där Idhammars konsulter stödjer eller leder projekt och utvecklingsarbeten hos kunden.

Slutligen erbjuder vi tjänster inom resursförstärkning, där våra konsulter fungerar som exempelvis produktionschef, asset manager eller underhållschef under en viss tid. Därigenom får kunden in en kompetent, pålitlig och beprövad konsult som levererar det som kunden behöver där och då. Resursförstärkning kan i vissa fall innebära att vi även hjälper kunden att rekrytera specialiserad personal. Målet med våra tjänster är att ta våra kunder närmare en effektiv, störningsfri och hållbar framtid.