På distans med Albin Ljungdell

På distans med Albin Ljungdell

Under läsåret 2020-2021 fick vi, på grund av pandemin, ställa om våra utbildningar till distansutbildning. Hur har det fungerat, vad har varit bra och mindre bra och vad har vi fått göra annorlunda? Vi frågade Albin Ljungdell, föreläsare på “Utbildning till specialist som underhållstekniker”:

Hej Albin, berätta om utbildningen?

Vår Utbildning till specialist som underhållstekniker är en utbildning som pågår i 12 dagar och uppdelad på 4 block. Det är en väldigt bred utbildning, man får en väldigt bra grund som underhållstekniker. Man lär sig allt från underhållsteknik, materiallära, man får lära sig om lager, förrådshantering, felsökning och även en del el och automation.

Det som är speciellt med den här utbildningen är att den är framtagen enligt EFNMS-kvalifikationerna för en underhållstekniker specialist. Det finns alltså en certifiering för det som är giltig i hela EU. Det här öppnar då för en större arbetsmarknad men ger också en stämpel på att man faktiskt är en underhållstekniker specialist!

 

Föreläsarna som håller de olika blocken har jobbat som tekniker i väldigt många år och ofta jobbat sig uppåt till att bli chef. De kan belysa det här ur flera olika perspektiv. Någonting som är bra att lyfta fram är (SS-EN)13306 standarden för terminologi i underhåll. Att man kan ha samma språk, både inom sitt eget företag men även utåt mot andra. Och att man har samma språk tekniker till tekniker men också från tekniker uppåt till chef. Det är något vi går igenom väldigt grundligt.

 
Den här utbildningen finns både som en fysisk utbildning på plats, men vi erbjuder den även som distansutbildning. Distansutbildningen är då anpassad för att kunna fungera på ett bra sätt på distans. Innehållet är såklart detsamma!
 
Se hela intervjun nedan!

Under hösten och våren kommer vi fortsätta att erbjuda vissa av våra utbildningar på distans. Samtidigt fortsätter vi utveckla våra distansutbildningar och våra digitala erbjudanden.  Vilka utbildningar som går på distans kan du se på vår bokningssida eller i vår utbildningskatalog.