Utbildning till specialist som underhållstekniker

Våren 2022 erbjuder vi vår populära “Utbildning till specialist som underhållstekniker” på distans. Utbildningen har fått mycket goda omdömen som distansutbildning under pandemin och många av våra kunder ser fördelar med att kunna erbjuda fler anställda möjligheten att gå utbildningen när boende- och resekostnader försvinner.  

Deltagaren utbildas i moderna koncept, metoder och tekniker inom underhållsområdet. Därigenom skapas nya möjligheter för deltagaren att i sin professionella roll, bidra till utvecklingen och implementeringen av underhållsstrategier. Utbildningen bidrar till att förse deltagaren med ett tankesätt där man kan se på verksamheten utifrån samt jobbar självständigt och strategiskt.

Utbildningen pågår i 12 dagar och är uppdelad på fyra block. Den är bred och ger en bra grund åt underhållstekniker. Vi går igenom allt från underhållsteknik, materiallära, lager, förrådshantering till felsökning, el och automation. Utbildningen har utvecklats för att motsvara EFNMS kravspecifikation för European Maintenance Technician Specialist, en certifiering giltig i 21 länder inom Europa. 

Block 1: Grunderna inom underhåll

Utbildningens första block handlar om underhållsverksamheten i stort och de byggstenar underhållet vilar på.  Under dag går vi grundligt igenom de grundläggande begreppen kring produktion, underhåll och driftsäkerhet.

Den avslutande dagen avhandlar vi materiallära, oförstörande provning och tekniker som används vid avhjälpande underhåll, som till exempel reparationsteknik.

Block 2: Underhåll av mekaniska enheter

Utbildningens andra block börjar med att vi gör en ordentlig fördjupning runt förebyggande underhåll. Vi går vidare igenom vikten av att hålla rent, ger grunderna inom tribologi och smörjteknik samt genomför en praktisk övning i tillståndsbaserat underhåll.

Dag två är avsatt för att ge grunderna runt pneumatik/ hydraulik. Den avslutande dagen detta block ägnar vi åt planeringsfunktionen och arbetssättet runt arbetsorderprocessen. Vi avslutar med att ge en översikt kring de informationssystem som finns runt underhåll

Block 3: El och automation

Alla dagarna i tredje blocket av utbildningen handlar om elteknik och automation.

Block 4: Underhållsteknik

I sista delen av utbildningen får du lära dig om reservdels- och förrådshantering. Ett viktigt avsnitt i detta block avhandlar den ekonomiska betydelsen av underhållsverksamheten och du får lära dig om grundläggande underhållsekonomi samt Life Cycle Cost. Under detta block fördjupar vi oss också inom felsökning och förbättringsteknik samt går igenom risker och riskhantering. Till sist får du också lära dig om systematiskt kvalitets- och miljöarbete.

“Väldigt bra upplägg med mingel och gruppdiskussioner som brukar kunna falla bort under distansutbildningar.”

“Det var lätt att hänga med och inte krångligt att använda när man väl hade kopplat upp sig. Jag hade en bra upplevelse av att göra utbildningen digitalt.”

“Jag är jättenöjd med allt, mycket intressant!”

“Bra digital miljö”

“Att göra utbildningen digitalt tycker jag fungerar över förväntan. Sen är det roligare att få träffas i verkligheten där man får ett bättre utbyte men det här fungerade också bra.”

Utbildarna var pedagogiska och strukturerade i sina framföranden:
92.62%
Utbildarna hade en väl avvägd fördelning mellan exempelvis teori, övningar, grupparbeten och redovisningar:
92.08%
Jag är nöjd med de digitala verktyg som använts:
89.71%
Jag är nöjd med det digitala genomförandet av utbildningen:
90.5%
Jag är nöjd med kursen som helhet:
89.67%

Vi fortätter att erbjuda vissa av våra utbildningar på distans. Samtidigt fortsätter vi utveckla våra distansutbildningar och våra digitala erbjudanden.  Vilka utbildningar som går på distans kan du se på vår bokningssida eller i vår utbildningskatalog.