« Tillbaka

Beredning och planering 1


Kursbeskrivning

Det krävs att planering och beredning fungerar bra för att få en hög effektivitet i underhållet. En bra planering bygger på och skapar ett gott samarbete mellan produktion och underhåll. Vidare får den som är duktig på att planera ett jämnt resursutnyttjande och en bra avvägning mellan egen och inhyrd personal. Beredningen måste fungera om arbetet ska löpa smidigt och effektivt. Beredningen har som mål att säkra att rätt resurs, rätt material och rätt information är på plats när arbetet påbörjas. 

Denna kurs ger de nödvändiga grunderna i planering och beredning och vänder sig till den personal som aktivt och ofta arbetar med planering och beredning oavsett om man är utförare eller har en specialiserad roll.

Ladda gärna ner kursbladet!

Kursinnehåll
Nya krav på underhållet
 • Varför är det viktigt att bereda och planera?
Driftsäkerhet och underhåll
 • Att förbättra tillgängligheten (TAK)
 • Beredningens och planeringens påverkan på driftsäkerhetsarbetet
Grunderna i beredning och planering
 • Arbetsorderflöde och informationsflöde
 • Betydelsen av olika data
 • Basstegen i beredning och planering
 • Resursanskaffning, material, tjänster och egen personal
 • Olika planeringshorisonter, ställtider och prioritering
 • Övningar på förberedda exempel och exempel som kursdeltagarna har med sig
Fördjupning av beredning och planering
 • Hur förbättras kvalitet och säkerhet?
 • Teknisk arbetsbeskrivning
 • Att skriva instruktioner
 • Prioritering och återrapportering
 • Gantt och nätverksplanering
 • Planering av akutarbeten
 • Systematisk felanalys
 • Övningar på förberedda exempel
Att gå från oplanerat till planerat underhåll
 • Vilka metoder finns?
 • Övningar på egna exempel
Veckoplanering i teori och praktik
Datorhjälpmedel
 • Filosofin bakom systemen
 • Arbetsflödet i datorsystemet
 • Tillståndskontroller och FU som del av beredning och planering
 • Hur går beredning och planering till i arbetsordersystemet?
 • Avancerad planering och resursutjämning
Planering inför större underhållsinsatser
 • Förberedelser och hjälpmedel
 • Dokumentation och ansvarsfördelning
 • Budget, målsättningar och ekonomi

Kursmål

Kursen ska ge deltagaren förståelse för varför beredning och planering behövs och hur man planerar och bereder arbeten. Det gör den genom att lära ut hur:

 • man går från ett oplanerat till ett planerat arbetssätt.
 • en teknisk arbetsbeskrivning upprättas och hur man skriver instruktioner.
 • beredning och planering av små och stora arbeten går till.
 • beredning och planering kan effektiviseras med arbetslistor, materiallistor, resursutjämning och vid akutarbeten.
 • datorsystem kan användas för dagsplaner, veckoplaner och större arbeten.

Målgrupp

All personal som utför och planerar underhållsarbete, exempelvis underhållsingenjörer, arbetsledare och reparatörer.

Tid

3 dagar, 08:00 - 17:00

Pris

Deltagaravgift 15 900 SEK exkl. moms
07 - 09 november
Södertälje
16 platser kvar