« Tillbaka

Elkunskap, steg 1


Kursbeskrivning

Underhållsarbetet förändras! Kravet på effektiva reparationer medför att personalen måste bredda sitt yrkeskunnande för att kunna utföra enkla elarbeten, eventuellt genom att ingå i företagets egenkontrollprogram för elinstallationsarbeten. För att få tillåtelse att uföra enkla elarbeten, måste personalen:

 • känna till och tillämpa säkerhetsföreskrifterna
 • vara medveten om riskerna med el-arbeten
 • ha grundläggande el-kunskaper
 • ha materialkännedom
 • behärska de praktiska momenten vid ett elarbete
 • veta vilka elarbeten som klassas som elinstallation och därmed kräver auktorisation och egenkontrollprogram. 
Kursinnehåll

Elteknikens grunder ström, spänning, säkringar och skyddsjordning.

 • 1-fas och 3-fas.
 • Samband ström och spänning.
 • Samband effekt och energi.
 • Elschemaläsning symboler, tillämpningar, styr- och huvudkretsscheman.
 • Relän, kontaktorer, motorskydd, säkerhetsbrytare, dvärgbrytare m.m.
 • Postnummersystem och uttagsbeteckningar.
 • Märkning av elanläggningar och skåp etcetera.
 • Förebyggande åtgärder.
 • Vanliga fel och brister i elanläggningar.
 • Checklistor för enklare drift- och reparationsåtgärder. Praktiska kopplings- och felsöknings-övningar
 • Uppkopplingar och felsökning på utbildningsriggar.
 • Teoretiska övningsuppgifter.
 • Inkoppling och manöver av 3-fasmotorer.
 • Mätning av ström, spänning och mot- stånd.
 • Felsökningsmetodik.

Elsäkerhet

 • Skötselföreskrifterna ELSÄK-FS 2006:1
 • Svensk standard, SS-EN 50110-1, i korthet
 • Bestämmelser om skyddsåtgärder vid arbete och skötsel på elektriska starkströmsanläggningar. Gäller alla arbeten där personalen riskerar att skadas av elektrisk ström.
 • Förebyggande av olycksfall.
 • Den nya elsäkerhetslagens, inklusive förordningar och föreskrifters innebörd och tolkning.
 • Strömmens påverkan på människo-kroppen.
 • Inträffade olycksfall och hur dessa kunnat undvikas.
 • Elsäkerhetsansvarets olika delar.
 • Fem olika sätt att utse elarbetsansvarig. I övrigt ingår:
 • Instruktiva filmer, arbetsmetodik, ljusbågar etc
 • Åtgärder vid olycksfall

Kursmål

Att ge deltagarna sådana kunskaper att de på säkert sätt kan utföra felsökningar, förstå utrustningars funktion, samband m m. 

Målgrupp

Underhållsledare, mekaniker, operatörer eller andra som behöver lära sig grunderna inom elområdet.
Elkunskap, steg 2

Tid

3 dagar, 08:00 - 17:00

Pris

Deltagaravgift 12 600 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen