fbpx

« Tillbaka

Elkunskap, steg 2


Kursbeskrivning

Personal, som redan utför enkla elarbeten och ska utöka sitt arbetsområde inom el, måste ha kunskaper om elektrisk ström och spänning, skyddsåtgärder, elektriska samband, elektriska apparaters funktioner samt eldokumentation och märkning. Denna kurs är en fortsättning på ”Elkunskap, steg 1”. Den syftar till att utöka personalens arbetsområde så att de kan utföra mer kvalificerade felsökningar och justeringar/ reparationer utan att äventyra säkerheten. De ska ha insikt i elapparaters och elsystemens uppbyggnad och funktion samt förstå elscheman och annan dokumentation/märkning. 

Kursinnehåll

Under kursen varvas praktiska felsöknings- och kopplingsövningar med fördjupad elteknik, med repetition och fördjupning inom: 

 • Elteknikens grunder ström, spänning, säkringar och skyddsjordning. 1-fas och 3-fas
 • Samband ström och spänning
 • Samband effekt och energi
 • Inkoppling och manöver av 3-fasmotorer
 • Fram- & backkoppling
 • Elschemaläsning symboler, tillämpningar, styr- och huvudkretsscheman
 • Varför skyddsjorda? Säkringar, varför och hur? Nya och gamla symboler och ritsätt
 • Uppbyggnad av eldokumentation
 • Y/D-start
 • Läsning av apparatskåps- och ställverksdokumentation
 • Postnummersystem och uttagsbeteckningar. Märkning av elanläggningar och skåp m m.
 • Felsökningsmetodik
 • Mätning av ström, spänning och motstånd
 • Förebyggande åtgärder
 • Motorer och motorskydd
 • Vanliga fel och brister i elanläggningar
 • Checklistor för vanliga elarbeten
 • Checklistor för enklare drift- och reparationsåtgärder
 • Relän, kontaktorer, kontaktormotorsskydd, motorskydd, säkerhetsbrytare, dvärgbrytare m m
 • Praktiska uppkopplingar och felsökning på utbildningsriggar
 • Allmänt om elsäkerhet
 • Svensk standard, SS-EN 50110-1, i korthet
 • Skötselföreskrifterna ELSÄK-FS 2006:1
 • Förebyggande av olycksfall
 • Vilka arbeten kräver elektrisk behörighet/ auktorisation?
 • Den nya elsäkerhetslagens, inklusive förordningar och föreskrifters innebörd och tolkning.
 • Strömmens påverkan på människokroppen
 • Elsäkerhetsansvarets olika delar
 • Fem olika sätt att utse elarbetsansvarig

Kursmål

Att ge deltagarna fördjupade kunskaper inom ellära så att de på ett säkrare sätt kan utföra felsökningar, förstår utrustningars funktioner m.m.

Målgrupp

Underhållsledare, mekaniker, operatörer eller andra som deltar i skötseln av en anläggning och som behöver lära sig mer inom elområdet. 

Förkunskaper

Elkunskap, steg 1 eller motsvarande.

Pris

Deltagaravgift 12 900 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen