fbpx

« Tillbaka

Förebyggande Underhåll & Inspektionsteknik del 2


Kursbeskrivning

Kursen lär ut teknik och mätmetoder samt förutsättningarna för tillståndskontroll och dess tillämpningar på olika utrustningar. 

Regelbundna inspektioner och tillståndskontroller är en självklar del av det förebyggande underhållet. FU-teknikern skall dessutom fungera som produktionspersonalens tekniska expert, delta i förbättringsarbetet och göra orsaksanalyser. 

För att kunna avgöra vilken metod som är tillämpbar och mest kostnadseffektiv bör man veta:

 • Vilka mätmetoder som finns
 • Hur de fungerar
 • Vad man själv kan upptäcka
 • Om man skall genomföra mätningen själv eller köpa dessa mättjänster
Kursinnehåll

Inledning

 • Så uppnås en hög driftsäkerhet
 • Underhållets arbetscykel
 • Anläggningseffektivitet
 • 5S
 • Ordning & Reda, en förutsättning för att FU ska fungera
 • grundläggande principer
 • Skillnaden mellan inspektioner och tillståndskontroller
 • Nollfel – en vision?
 • Operatörens roll i det förebyggande underhållet
 • Enkla metoder för inspektioner (en översikt)
 • Metoder för spricksökning och tjockleksmätning

Instrument och hjälpmedel för visuella inspektioner (vissa praktiska demonstrationer)

 • Vilka fel kan man upptäcka?
 • Från stroboskop till höghastighetsvideo
 • Optiska hjälpmedel

Temperaturkontroller

 • Vad indikerar temperaturförändringar?
 • Från temperaturtejpar till termovision

Vibrationsmätning/-analys

 • Beskrivning av metodik
 • Vad kan man mäta/upptäcka?
 • Lagerkontroller/-övervakning med stötpulsmetoden

Mäta själv eller köpa mättjänster?

Är det lönsamt att bekämpa småfel/störningar?

Inspektören – produktionspersonalens tekniska expert

Förbättringsarbete

RCM – Riskbaserat underhåll

 • En introduktion
 • Handlingsplan för införande av ett väl fungerande FU

Grupparbete

 • Varför inträffar fel?
 • Vi listar olika fel och felorsaker
 • Diskussioner och reflektioner

Kursmål

Deltagarna skall efter kursen ha kunskap om teknik och mätmetoder samt förutsättningarna för tillståndskontroll och dess tillämpning på olika utrustningar.

Målgrupp

Mekaniker, mekaniska inspektörer, arbetsledare och underhållsingenjörer.

Tid

3 dagar, 09:00 - 16:30
Inga tillgängliga datum för den valda kursen