« Tillbaka

Förebyggande underhåll & inspektionsteknik


Kursbeskrivning

Kursen lär ut betydelsen av ett fungerande förebyggande underhåll, FU, samt hur man arbetar med FU från upplägg till genomförande av inspektioner. En grundläggande FU-utbildning för hela företaget!

Med ett väl fungerande förebyggande underhåll skall även de minsta fel eller störningar undvikas eller upptäckas i god tid. Felorsakerna skall fastställas och åtgärder inriktas på att felen aldrig inträffar igen. Ett väl fungerande FU förutsätter att alla mekaniker kan arbeta som inspektörer och:

 • förstår att FU är en viktig del i driftsäkerhetsarbetet.
 • vet varför fel inträffar och vad man kan
 • göra för att undvika dem.
 • samarbetar med operatören och tar tillvara
 • dennes kunskaper om maskinen.
 • använder rätt metod och hjälpmedel.
 • redan vid felupptäckten tar reda på vilka
 • åtgärder som krävs för att avhjälpa felet.
 • kan analysera upptäckta fel eller störningar
 • i syfte att finna orsaken.
 • systematiserar inspektionsarbetet.
 • lämnar förslag till åtgärder så att felet
 • aldrig inträffar igen.

Ladda gärna ner kursbladet!

Kursinnehåll

Produktion och driftsäkerhet

 • Målsättning
 • Anläggningseffektivitet
 • Mål och mätbarhet - Nyckeltal
 • Att göra rätt från början
 • Driftsäkerhetskostnader

Avhjälpande – Förebyggande Underhåll

 • Hur arbetar UH?
 • Oplanerat/planerat
 • Ineffektivt underhållsarbete

Att undvika fel

 • Tillsyn och skötsel
 • Operatörens roll
 • Felanalys

Förebyggande Underhåll

 • Rengöring
 • Smörjning
 • Förutbestämt underhåll

Inspektioner och tillståndskontroller

 • Hur upptäcker man fel?
 • Vilka fel bör man upptäcka?
 • Förutsättningar för inspektioner
 • Fel och felutveckling
 • Intervaller
 • Metoder för inspektioner

Inspektioner i praktiken

 • Inspektioner och tillståndskontroller på vanligt förekommande maskindelar/maskiner
 • Subjektiva tillståndskontroller

Hjälpmedel för inspektionsarbetet

 • Instrument och hjälpmedel (en översikt)

Inspektionsrutiner, Systematiskt FU

Handlingsplan för införande av förebyggande underhåll

Grupparbeten, övningsuppgifter och slutprov

Målgrupp

Mekaniker, inspektörer, arbetsledare, operatörer.

Tid

3 dagar, 08:00 - 17:00

Pris

Deltagaravgift 12 200 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen