fbpx

« Tillbaka

FU av elektrisk utrustning


Kursbeskrivning

Att arbeta med förebyggande underhåll är inte bara att upptäcka fel med hjälp av inspektioner och tillståndskontroller, utan att också förutse och systematisera underhållet så att legala och produktions-tekniska krav tillgodoses. Metoderna har under senare år förfinats, och blivit alltmer komplexa och än mer träffsäkra. Under kursen ges möjlighet att i grupparbetsform testa upplägg av systematiskt förebyggande underhåll. Under kursen förmedlar vi kunskaper om:
 • att underhåll är en viktig faktor för produktion och driftsäkerhet
 • att legala krav ställs på förebyggande underhåll inom olika områden
 • hur internkontroll realiseras och genomförs
 • begreppet kritikalitet
 • systematisk uppbyggnad av förebyggande underhåll
 • förebyggande åtgärder på kraftelektronik
 • att underhåll omfattar åtgärder från kravspecifikation till drift
 • hur konstruktioner och val av modern utrustning kan påverka driftsäkerheten
 • grunderna för FFT (frekvensanalys)
 • krav och åtgärder rörande EMC, och ESD inklusive åskskydd
Kursinnehåll

Produktion och driftsäkerhet

 • Vad menas med driftsäkerhet/anläggningseffektivitet?
 • Nollfelsarbete – en utopi

Praktiskt förebyggande underhåll

 • Vilka inspektioner skall och kan utföras i praktiken?
 • Vilka legala inspektionskrav finns?

FU på kraftelektronik

 • Tyristordrifter
 • Frekvensomriktardrifter
 • Exempel på praktiskt utförande

Moderna hjälpmedel

 • Vad är frekvensanalys?
 • Vad kan vi utläsa av analysen?
 • Exempel

Särsystem

 • Ex-klassade system
 • Batteribackup (UPS)
 • Systematiskt upplägg av förebyggande underhåll
 • FU – historia och utveckling
 • Inventeringsfasen
 • Indelning av utrustning
 • Standardtexter
 • Prioriteringar
 • Utförandefrekvens
 • Rondering
 • Val av inspektör
 • Instruktioner och dokumentation
 • Uppföljning
 • Erfarenhetsåterföring
 • Underhållssystemet
 • Övningsuppgifter

Nätanalys och faskompensering

 • Hur ser vårt nät ut?
 • Transienter och övertoner
 • Val av kondensatorer och filter

EMC och ESD

 • Kravbild vid inköp och installation
 • Hur säkerställer vi vår utrustning vid åska?
 • Elektrostatisk urladdning (ESD)

Kursmål

Deltagarna skall efter kursen:

· förstå betydelsen av ett väl fungerande FU.

· kunna arbeta med FU från upplägg till genomförande av korrekta inspektioner.

· fördela inspektioner och tillståndskontroller.

Målgrupp

Elektriker, arbetsledare, elingenjörer.

Tid

3 dagar, 08:00 - 17:00

Pris

Deltagaravgift 12 900 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen