fbpx

« Tillbaka

Grundorsaksanalys RCA


Kursbeskrivning

Metoden för RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker. Kursen kombinerar metoder i grundläggande felsökning med praktiskt användande av RCA.

Metoden används för att kartlägga händelseförloppet vid en eller flera händelser. Det kan vara både små och större haverier men kan även i förenklad form, bidra till att dels förhindra fel, dels åtgärda återkommande misstag vid konstruktion och handhavande av utrustning. 

Ett arbetssätt i fyra steg

Ett arbetssätt i fyra steg Metoden för RCA kan utföras på olika sätt och fördjupas beroende på teknikområde, komplexitet, lagar och förordningar m.m. Metoden innehåller stegen:

 • Datainsamling
 • Kartläggning av händelseförlopp och identifiering av nyckelfaktorer
 • Hitta grundorsaker
 • Välja åtgärder och genomföra dessa

Idhammar tillhandahåller en utbildning där vi kombinerar metoder i grundläggande felsökning med praktiskt användande av RCA, allt för att kunskaperna skall kunna tillämpas i verkligheten!

Kursinnehåll
 • Fördelar med problemlösningsmetodik
 • Definiera problemet och behovet av åtgärder
 • Använda RCA för att fastställa orsaken
 • Utvärdera bevis
 • Korrigerande åtgärder och riskanalys
 • Presentation av olika verktyg för problemlösning
  • 5 Varför?
  • Processanalys
  • Fault Tree Diagram
  • Ishikawa (fiskbensdiagram)
  • Statistiska metoder
 • Mäta effektivitet
 • Etablera ständiga förbättringar
 • Grupparbete

Kursmål

Målet med kursen är att genom en blandning av teori och praktiska övningar ge deltagarna förståelse för RCA, samt att ge en bra grund inför analysarbete.

Målgrupp

 Underhållsledare, underhållsingenjörer och tekniker.

Tid

2 dagar, 08:00 - 17:00

Pris

Deltagaravgift 9 900 SEK exkl. moms
24 oktober25 oktober
Solna
19 platser kvar
16 november 202017 november 2020
Solna
20 platser kvar