« Tillbaka

Logisk felsökning


Kursbeskrivning

Produktionsutrustningar blir alltmer komplexa med ökande felsökningstider som följd. Samtidigt ställs det allt högre krav på tillgängligheten. I denna kurs lär du dig att, på ett genomtänkt och snabbt sätt, utnyttja de kunskaper du har om utrustningen för att åtgärda fel. Att förstå orsaken till att en utrustning får störningar är en förutsättning, både för att göra rätt åtgärd och för att förhindra att felet uppstår igen.

För att lyckas med felsökning varje gång och att göra det snabbt, krävs en bra metod av felsökaren. Kursen lär ut felutvecklingsteori, hur man löser problem, ser till att problemen inte upprepas, riskanalys och hur man samlar rätt information. Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar och deltagaren övar på problem från den egna arbetsplatsen.

Kursinnehåll

Inledning

Underhållsstrategier och underhållstänkande

 • AU, FU, riskbaserat UH
 • Störningsbekämpning
 • Den positiva spiralen

Felutvecklingsteorier

 • Varför uppstår fel?
 • Felsökningsmetoder

Teori om felsökning

 • Problemdefinition
 • Analys av orsak/verkan
 • Åtgärder

Övningar

 • Praktikfall och egna exempel

Informationsinsamling

 • Samla in fakta (de 7 verktygen)
 • Hur få rätt information?
 • Dokumentation

Riskanalysverktyg

 • Olika metoder (FMEA, Hazop m fl)

Planera för eget användande

 • Åtgärdsplan

Målgrupp

All underhålls- och produktionspersonal.

Tid

2 dagar, 08:00 - 17:00

Pris

Deltagaravgift 10 800 SEK exkl. moms
05 - 06 december
Södertälje
20 platser kvar